Barsel og adoption

Spørgsmål og svar

FÅR JEG LØN UNDER BARSELSORLOV?
Du får fuld løn under barsel, i visse perioder, hvis du er omfattet af en af de overenskomster, som Teknisk Landsforbund har forhandlet, eller du har aftalt med din arbejdsgiver, at du skal have løn under barsel. Din arbejdsgiver kan få en del af din løn refunderet fra kommunen og barselsfonde.

TLs overenskomster giver dig har ret til fuld løn mellem fire og otte uger før fødslen. Derefter har du ret til 14 uger med fuld løn. Afhængig af hvilken overenskomst du er omfattet af, kan du have ret til fuld løn i flere uger.

Hvis ikke du er omfattet af en overenskomst, og der ikke står noget om løn under barselsorlov i dit ansættelsesbrev, har du ifølge Funktionærloven ret til halv løn fra fire uger før forventet fødsel til 14 uger efter fødslen.

Som far har du ikke krav på løn under fædre- eller forældreorlov, medmindre dette følger af virksomhedens eventuelle personalehåndbog, din ansættelseskontrakt eller overenskomst.
Læs TL's pjece om løn under graviditet, barsel og adoption


HVORNÅR KAN JEG GÅ PÅ GRAVIDITETSORLOV?
Du kan gå på graviditetsorlov fire uger før forventet fødsel. Hvis du er ansat i staten, kan du gå på orlov seks uger før forventet fødsel. Hvis du er ansat i en kommune eller region, kan du gå på orlov otte uger før forventet fødsel.


HVORNÅR SKAL JEG FORTÆLLE MIN ARBEJDSGIVER , AT JEG ER GRAVID?
TL anbefaler, at du så tidligt som muligt fortæller din arbejdsgiver, at du er gravid. Det er vigtigt, at du fortæller det skriftligt. Så kan du bevise, at du har givet arbejdsgiveren besked, hvis der senere skulle opstå tvivl om det.

Du skal dog senest tre måneder før forventet fødsel fortælle din arbejdsgiver, at du er gravid samt i hvilket omfang du vil benytte dig af retten til at holde fri før forventet fødsel.


HVAD ER REGLERNE FOR OPSIGELSE?
Er du gravid eller på barsel, kan du i følge reglerne kun blive sagt op, hvis din arbejdsgiver har saglige grunde til at opsige netop dig. Det er derfor vigtigt, at du giver din arbejdsgiver besked om din graviditet så hurtigt som muligt, så denne ikke kan ændre dine ansættelsesforhold, inden du formelt har givet besked om din graviditet.


SKAL MIN ARBEJDSGIVER HAVE AT VIDE, HVORNÅR JEG BEGYNDER AT ARBEJDE IGEN?
Du skal senest otte uger, efter du har født/modtaget et barn meddele din arbejdsgiver, hvordan du har tænkt dig at tilrettelægge din barsel/fraværsperiode. Reglen gælder uanset om du er mor eller far.


HVOR LANG ORLOV KAN JEG HOLDE?
De første 14 uger efter fødslen kaldes barselsorlov. Tiden efter de første 14 uger kaldes forældreorlov. Som mor har du ret til at holde 14 ugers barselsorlov. Du har pligt til at holde barselsorlov de første to uger efter fødslen. Som far har du ret til at holde fædreorlov i to sammenhængende uger efter barnets fødsel. Uanset om du er mor eller far, har du ret til at holde forældreorlov i 32 uger.

Vær opmærksom på, at når I holder forældreorlov, er I kun berettiget til dagpenge i 32 uger i alt tilsammen. Vær også opmærksom på at reglerne ikke hænger sammen med din ret til løn eller dagpenge i de perioder. Forældreorloven er meget fleksibel. I kan tilpasse den jeres behov og udskyde noget af orloven, genoptage arbejdet helt eller delvist og forlænge orloven.

TL anbefaler, at du kontakter din lokalafdeling, så du kan få vejledning til at få sammensat din orlov mest hensigtsmæssigt.


JEG SKAL ADOPTERE, HVOR MEGET ORLOV HAR JEG KRAV PÅ?
Du har kun krav på løn under din orlov, hvis det fremgår af din ansættelseskontrakt, overenskomst, personalehåndbog eller lignende. Før du modtager dit barn, har du ret til at tage fri i op til fire uger, hvis du opholder dig i udlandet (modtagelandet). Det skal være et krav, at barnet skal hentes i udlandet. Når du har modtaget barnet har du ret til at holde fri i samme omfang som biologiske forældre. Vær opmærksom på, at retten til løn, fravær og dagpenge ikke er sammenfaldende.


ER DET OK, AT MIN STILLING ER ÆNDRET, MENS JEG HAR VÆRET PÅ BARSEL?
Nej, du har ret til at vende tilbage til det samme eller et tilsvarende job, som før du gik på orlov. Du skal også have de eventuelle forbedringer, der er sket i dit fravær. En væsentlig ændring i din stilling og arbejdsvilkår, kan sammenlignes med en opsigelse og kan efter omstændighederne være i strid med Ligebehandlingsloven. TL anbefaler, at du kontakter din afdeling, hvis din stilling er blevet ændret, mens du har været på barselsorlov eller fædreorlov.

Forskellige perioder

Vær opmærksom på at perioderne med ret til 

Løn

Fravær

Dagpenge

ikke er sammenfaldende.