Overenskomster

Teknisk Landsforbund har overenskomster med en lang række private og offentlige arbejdsgivere.

Nogle overenskomster indeholder både regler om løn og øvrige ansættelsesvilkår. Andre overenskomster handler kun om ansættelsesvilkår, og løn skal du så selv forhandle.

Overenskomsterne bliver fornyet med jævne mellemrum, typisk hvert tredje eller fjerde år.

Overenskomsterne på det private område
Overenskomsterne på det offentlige område

Din overenskomst kan indeholde regler om

Løn
Pension
Efter- og videreuddannelse
Feriefridage 
Barsel og anden orlov
Omsorgsdage
Arbejdstid
Overarbejde
Afskedigelse
Tillidsrepræsentanter
Arbejde i udlandet 


Er du ok? 

TL er en OK fagforening. Det betyder ordnede forhold på arbejdspladsen og et stærkt fagligt fællesskab.
Læs mere

Love

Ud over overenskomsten er der love, som sikrer dig som ansat, bl.a.

Funktionærloven

Ferieloven

Barselsloven

Dagpengeloven

Ligebehandlingsloven