Gitas blog


På min weblog kan du bl.a læse om, hvad der sker i TL og følge mine holdninger til situationen på arbejdsmarkedet og de politiske tiltag. Og du er meget velkommen med dine eventuelle kommentarer.

Gita Grüning
Forbundsformand i Teknisk Landsforbund - TLSkattelettelser og ligestilling?

Af Gita Grüning d. 27. august 2014 10:45

Finanslovsforhandlingerne er nu gået i gang, og initiativet omkring at forhøje fradrag for fagforeningskontingenter blev straks af venstres formand udråbt som regeringens forsøg på at tækkes fagbevægelsen.

Det kan jo også ses som et tiltag for at give alle lønmodtagere en lille skattelettelse! Der er der jo allerede givet en del af til virksomhederne i de sidste par år.

Desuden bekymrer det åbenbart ikke Venstre, at arbejdsgiverne altid har kunnet fratrække alle udgifter til vejleding og rådgivning, konsulentydelser mv. Det må da kaldes forskelsbehandling.

Lønmodtagere har hidtil kun kunnet fratrække op til kr. 3.000/år for den rådgivning og vejledning, som man kan hente i sin faglige organisation. At fradraget måske forhøjes til det dobbelte i 2015 kan jo også ses som et forsøg på en form for ligestilling mellem de fradragsmuligheder, der er for både virksomhedsejere og lønmodtager.

Hvad tænker du som medlem?

Mvh.

Gita Grüning

1 kommentar(er)Det handler om dig og din udvikling

Af Gita Grüning d. 19. august 2014 10:45

”Danmark har brug for dygtige teknikere” var et af TL’s slogans i 1980’erne. Og det holder stadig.

Vi har nemlig brug for dygtige teknikere, designere og konstruktører, fordi de er gode problemløsere. De er afgørende at have med på holdet, når nye projekter skal udvikles og blive til virkelighed.

Derfor både håber og forventer jeg også, at TL’erne rider med på den bølge af tiltag i regeringens Vækstplan 2014, der er med til at sparke gang i innovative og udviklende arbejdsplader.

F.eks. er der lagt op til billigere og bedre efteruddannelse på de korte- og mellemlange videregående uddannelser - især rettet mod produktionsvirksomhederne i Danmark.

Lige nu er der også politisk fokus på kvaliteten i uddannelserne og på at skabe gode vilkår for videreuddannelse. Det er alt sammen godt nyt.

Det er også lykkedes TL at få plads i bestyrelserne på de fleste af de nye erhvervsakademier, hvor vi vil arbejde for gode uddannelses- og efteruddannelsestilbud til vores medlemmer.

Sidst, men ikke mindst, arbejder vi lige nu på at blive skarpere på vores egne tilbud. Jeg vil derfor gerne invitere dig med til vores Bootcamp den 20.-21. september i år.

Her skal vi sammen udvikle de kurser og arrangementer, som TL skal have på programmet i 2015. Vores mål er at udvikle tilbud, der understøtter dine behov, og som er med til at sikre dig den bedste udvikling på arbejdsmarkedet. Det handler alt sammen om dig og din udvikling.

Håber vi ses Bootcamp!

Sommerhilsen

Gita Grüning,

Forbundsformand

1 kommentar(er)Overenskomster er nøglen til langt arbejdsliv

Af Gita Grüning d. 4. juni 2014 11:20

Vi skal arbejde længere i fremtiden. Helt præcis skal børn, der fødes i dag, arbejde til de bliver 75 år, før de kan få folkepension. Dvs. 10 år længere end de generationer, som i dag er på vej på pension.

Men hvad vil det kræve af os, og hvordan skal det kunne lade sig gøre?

Løsningen ligger bl.a. i fremtidens overenskomster. Her vil vi som fagforening arbejde for at skabe nogle fornuftige rammer, som muliggør et mere fleksibelt arbejdsliv i den tredje alder.

Fleksibiliteten kan bl.a. være en mulighed for nedsat arbejdstid, længere ferie, mindre belastende job osv. Kun fantasien sætter grænser for, hvilke elementer der kan indgå - og så naturligvis modparten: arbejdsgiverne.

Offentligt ansatte har allerede gennem deres overenskomster fået indført mulighed for nedsat tid med samme pensionsindbetaling. Derfor er det vigtigt, at vi allerede nu tager hul på at få indført ordninger på hele arbejdsmarkedet, der understøtter et langt arbejdsliv uden nedslidning.

Næste skridt kan være løsninger, hvor arbejdsgiverne forpligter sig til at sørge for tilbud om helbredstjek, kostvejleding, motion mv. Alle er det elementer, der kan være med til at understøtte dit arbejdsliv og dermed din livskvalitet.

Derfor er det også vigtigt, at du er med til at definere disse krav, så de kommende generationer også kan holde til et arbejdsliv, der strækker sig op i halvfjerdserne.

Min blog er åben for din holdning.

2 kommentar(er)Dejlig med så meget fokus på uddannelse

Af Gita Grüning d. 27. maj 2014 14:20

Uddannelse har og vil altid være en del af TL’s store indsatsområder. Netop derfor er der grund til at glæde sig i øjeblikket.

I forbindelse med regeringens vækstinitiativer er der afsat 250 mio kroner til efteruddannelse af bl.a. vores medlemsgrupper og målrettet det private arbejdsmarked.

Derfor skal der nu udvikles relevante efteruddannelsestilbud på erhvervsakademierne. Også på dette område, er der grund til at være tilfreds.

Erhvervsakademierne er nu blevet til permanente institutioner, og TL har fået plads i syv ud af ni skolers bestyrelser, altså alle de steder, hvor der udbydes mange teknikeruddannelser.

Denne nye position giver en særligt indblik i nye uddannelsers udvikling samt ikke mindst mulighed for at præge udbuddet af efteruddannelsestilbud.

Det forpligter!

Jeg er sikker på, at alle TL’s repræsentanter vil gøre deres yderste for at sikre, at der bliver udviklet gode tilbud til gavn for både vores ledige medlemmer og for jer, der er i arbejde og ønsker en opdatering af jeres kompetencer.


0 kommentar(er)Vi er stærkere sammen

Af Gita Grüning d. 29. april 2014 09:30

Første maj er en stærk tradition. En vigtig dag i vores arbejderbevægelse - ja, for alle lønmodtagere i Danmark. Det er her, vi gør status. Det er her, vi fejrer de resultater, vi har nået - og de resultater, som modige og stærke mænd og kvinder nåede før os. Det er her, vi ser fremad.

Det er også her, vi kan tillade os at gøre en slags status og fortsat kræve, at Danmark skal blive ved med at være et retfærdigt samfund. Et samfund, hvor fællesskab og solidaritet fortsat skal skabe rammerne for frihed og lighed. Det er også dagen, hvor vi kan fejre fællesskabet og hvor vores faglige stolthed får lov til at komme frem og fylde dagen. Fællesskab, lighed og stolthed er de tre små ord, som minder os om det, som står over alt andet: Sammen er vi stærkere.

Jeg kan mærke en forandring i forhold til den situation, vi stod i sidste år. Og jeg tror på, at det bliver endnu bedre det næste år. Et rimeligt overenskomstresultat her i begyndelsen af 2014 har skabt grobund for fremtidige lønstigninger.  Noget som jeg håber vil afspejle sig på den enkeltes lønseddel de kommende år.

Også blandt virksomhederne er der optimisme at spore. Det skyldes både en gryende fremgang herhjemme, - men også at der er fremgang hos Danmarks vigtigste samhandelslande. Det betyder, at der bliver skabt flere job, og arbejdsløsheden er begyndt at falde.

Det er glædeligt, at arbejdsmarkedet ser ud til at være i bedring. Men at gå så langt som at tale om en jobfest, får I mig ikke til - og den venter heller ikke lige om hjørnet. Der er det seneste år skabt knap 20.000 flere private job. Det er rigtig godt, men til sammenligning gik der over 200.000 job tabt i krisens første par år. Der er derfor stadig alt for mange, der endnu ikke er kommet tilbage på arbejdsmarkedet, efter de mistede jobbet under krisen - desværre.

Man siger, at lysten driver værket. Jeg ved, at det ikke er den fulde sandhed. Jeg ved, at arbejdet driver værket. Og jeg ved, at det er vores medlemmer, som er den bærende drivkraft.  Det er teknikeren, der får enderne til at mødes. Designere, der skaber nyt fra bunden af og konstruktøren, der har overblikket. Alle medlemmer, som vi repræsenterer i vores faglige fællesskab!

Vi arbejder - ikke kun for at kunne sætte brød på bordet for vores egen familie, men fordi vi tror på, at vores indsats også gavner vores velfærdssamfund. Vi har brug for fortsat at stå stærkt. Og vi fejrer denne første maj sammen i bevidstheden om, at vi er med til at gøre en forskel og give Danmark endnu et løft. Må jeg ønske os alle en rigtig dejlig 1. maj Og et godt grundlag at kæmpe videre på - SAMMEN.

6 kommentar(er)Funktionsløn er også fleksibilitet

Af Gita Grüning d. 8. april 2014 09:25

TL har ved flere af overenskomstforhandlingerne de seneste år sagt nej til arbejdsgivernes ønske om funktionsløn. I år sagde vi ja, fordi det betyder, at flere medlemmer får mulighed for at blive dækket af vores overenskomster.

Det gælder bl.a. gruppen af TL’ere, som i de senere år har mistet deres ret til at være dækket af en TL-overenskomst. De er f.eks. blevet kaldt ”særligt betroede medarbejdere” og fået tilbudt ny titel og en ny kontrakt med funktionsløn og hermed mistet retten til at være dækket af overenskomsten.

TL har også sagt ja til funktionsløn, fordi den - når den forvaltes rigtigt - giver mulighed for et mere fleksibelt arbejdsliv. Du kan i højere grad selv styre din arbejdstid, og du kan blive godt honoreret for din indsats og kompetencer.

Men der er også en række ulemper ved funktionsløn. Du har bl.a. ikke en højeste arbejdstid, og du får ikke betaling for overarbejde. Funktionsløn kræver derfor, at du er god til at manøvrere uden om faldgruber, som kan føre til stress og overbelastning.

Det er derfor meget vigtigt, at du inden, du skriver under på en aftale om funktionsløn, får en grundig drøftelse af din nye kontrakt med din lokale TL-afdeling eller din tillidsrepræsentant. Det er vigtigt med tydelige rammer, så du kan styre tid og arbejdsmængde. Og din øgede fleksibilitet skal selvfølgelig afspejles i din løn.

Har du allerede en kontrakt med funktionsløn, vil jeg gerne opfordre dig til at kontakte din TL-afdeling, så du kan blive skrevet ind i vores overenskomst igen. De nye overenskomstresultater betyder nemlig, at du igen har ret til alle overenskomstfordelene som f.eks. feriefridage, adgang til efteruddannelse via kompetencefonde og pensionsindbetalinger.

I TL arbejder vi for at sikre dig et godt arbejdsliv, og at du får den løn, du fortjener.

Hos os er alle TL’ere nemlig særligt betroede medlemmer.

Husk nu at bruge os.

Med venlig hilsen

Gita Grüning

0 kommentar(er)Overenskomstforhandlingerne 2014

Af Gita Grüning d. 12. marts 2014 14:15

Nu er det op til dig – og forligsmanden!

Så er overenskomstforhandlingerne ude af TL’s hænder. Vi har prøvet at forfølge alle de emner, vi i dialog med dig/jer, har kunnet prioritere, og det meste er gået rigtigt fornuftigt. Hele 90 % af alle overenskomstområder er forligt med en aftale.

Dog er det ikke lykkedes at nå til enighed på tre af TL’s områder, nemlig:

  • Tekniq
  • BYG
  • Dansk Mode & Textil.

 

Disse tre overenskomster skal nu indgå i forligsmandens skitse, som bliver udarbejdet hen over denne weekend og forventes at ligge klar sent søndag aften eller allerførst i næste uge.

Vi har prøvet at rådgive forligsmanden bedst muligt om, hvad vi tror, der er bedst for vores medlemmer, men på grund af fortrolighed, indtil skitsen foreligger, kan vi ikke oplyse mere.

Så snart skitsen er klart, sendes hele materialet til urafstemning – så her er det vigtigt at du stemmer, så vi kan få så tydeligt et resultat som muligt.

Selvom jeg i skrivende stund ikke kender forligsmandens skitse, vil jeg dog gerne allerede nu tilkendegive, at jeg håber du stemmer JA – måske kun et lille, men et ja – til resultat, så at vi kan komme videre.

Glæder mig til at se det samlede resultat –

med venlig hilsen

Gita Grüning


2 kommentar(er)Det nytter…

Af Gita Grüning d. 30. januar 2014 14:15

Fra 1. januar har kontanthjælpsmodtagere kunnet blive sendt i nyttejob. For mig at se, er det helt indlysende, at ledige hjælper til, hvor de kan, hvis det både gavner den ledige selv og det omgivende samfund. For mange ledige handler det om at komme tættere på arbejdsmarkedet. Det handler om at have noget at stå op til. At have et fællesskab og kolleger. Et nyttejob kan være den hjælp eller det skub, nogle kan have brug for.

Men nyttejobbet skal også give mening for samfundet. Det gør det naturligvis, hvis det bruges som en ekstraordinær indsats. Og der er mange steder, der kan være brug for en hjælpende hånd/en ekstra ordinær indsats. Som eksempler kan nævnes en ekstra lærer i samfundsfag eller som en ekstra hjælp til pedellen på skolen.

Nyttejob må ikke på nogen måde bruges til at erstatte ordinært ansatte - altså skal en arbejdsgiver ikke kunne erstatte ordinært ansatte med nyttejobspersoner.

Derfor er det vigtigt, at alle TL’s dygtige tillidsrepræsentanter i kommunerne er opmærksomme på nyttejob-ordningen og at den ikke misbruges. Den ledige på kontanthjælp kan med rette stille spørgsmål ved, om det enkelte nyttejob giver mening – for det skal det jo gøre. Et nyttejob skal bringe den enkelte ledige tættere på arbejdsmarkedet. Det er fair, at man yder, hvor man kan og efter bedste evne.

Men vi vil ikke være med til en skræmmeordning. Derfor ser jeg frem til, at ordningen nu kommer ordentligt i gang, og så må vi evaluere på den og se, om den virkelig ”nytter”.

Jeg hører gerne jeres meninger om dette :-)


1 kommentar(er)Nu går det stærkt..

Af Gita Grüning d. 17. januar 2014 14:55

Overenskomstforhandlingerne er for alvor gået igang i denne uge indenfor industriens område, og heller ikke denne gang bliver det nemt at komme til et resultat, der tilfredsstiller vores medlemmers store indsats i dagligdagen. For der er ingen tvivl om, at alle knokler og prøver at bibringe virksomhederne vækst og udvikling. 

Alligevel mødes de med krav om løntilbageholdenhed og større fleksibilitet, blot for at nævne et par af de elementer, der fremhæves i den offentlige debat dag efter dag. 

Alle vil naturligvis gerne have vækst i Danmark og flere danske arbejdspladser, således at vores ledige kollegaer også får muligheden for at få brugt deres uddannelse. Og vi vil alle gerne udvikle os i vores job, uanset om det er i nuværende eller en kommende ansættelse.  

Derfor håber jeg også, at arbejdsgiverne vil lægge vægt på uddannelse og opkvalificering, jobsikkerhed og udvikling frem for at presse et resultat igennem, som gør, at den enkelte vil have svært ved at stemme ja, når resultatet foreligger. 

Dette blot for at fortælle, at vi forhandlede til kl. 01 i nat og fortsætter på mandag. Vi satser på at have en resultat i hus senest medio februar for industriområdet og så kommer resten af det private område kort efter....

Rigtig god weekend

Gita Grüning  

0 kommentar(er)Tjekker du heller ikke din lønseddel?

Af Gita Grüning d. 12. november 2013 13:35

I forbindelse med, at vi hvert år indhenter lønoplysninger hos vores medlemmer til TL’s populære lønstatistik, ringer vi til en del medlemmer for at få lønstatistikken så valid som mulig.

Vi har fundet ud af, at rigtig mange medlemmer slet ikke ved, hvad deres månedsløn er. Mange ved kun, hvad de cirka får udbetalt, efter at skat og lignende er fratrukket. Det er lidt alarmerende. For hvis man ikke ved, hvad ens månedsløn er, hvordan kan man så vide, om man får den rigtige løn?

Der er også en del af dem vi har ringet til, der ikke kender deres pensionsbidrag. Det er lige så alarmerende. For det betyder, at der måske indbetales alt for lidt til din forsikring og din alderdom, og det rammer kun en; nemlig dig.

Et af de helt grelle eksempler så vi for nylig, hvor et af vores medlemmer studsede over, at pensionsbeløbet, der blev indsat, var det samme år efter år. Da medlem og tillidsrepræsentant dukkede ned i sagen viste det sig, at der skulle efterbetales for mere end 10 år.

Så derfor er min opfordring: tjek løbende din lønseddel og din pensionsindbetaling. Og hvis du har brug for hjælp, er din lokalafdeling altid parat til at guide dig igennem opgaven.

Du kan læse mere om, hvordan du tjekker din lønseddel på erduok.dk

Hilsen Gita Grüning


0 kommentar(er)

Gita Grüning

Formand for TL siden 2006

Formand for TL's lokalafdeling i Frederiksborg Amt 1994-2006