20. september 2010

Ny lov om arbejdsmiljø

Folketinget har vedtaget nye regler og rammer for arbejdsmiljø på de danske virksomheder 

Målet er, at arbejdsmiljø skal indgå mere direkte i virksomhedens overordnende planlægning og prioritering. Arbejdsmiljøsamarbejdet får et bredere fokus, og der skal lægges mere vægt på psykisk arbejdsmiljø, sundhed og trivsel. Derfor skifter en sikkerhedsrepræsentant nu navn til arbejdsmiljørepræsentant, og sikkerhedsorganisation hedder fremover arbejdsmiljøorganisation.

Den nye lov stiller også krav til såvel lederens som arbejdsmiljørepræsentantens kompetencer. Inden for det første år skal begge parter således gennemføre fem dages obligatorisk efteruddannelse.
 
Den nye arbejdsmiljølov trådte i kraft den 1. oktober 2010. De ændrede regler har resulteret i syv nye AT-vejledninger. Desuden har LO udarbejdet en pjece om den nye arbejdsmiljøorganisation.

TL skal gøre opmærksom på, at den årlige arbejdsmiljødrøftelse skal være afholdt inden den 1. oktober 2011. Arbejdsmiljørepræsentantens årlige efteruddannelse på de halvanden dag skal også afvikles inden den 1. oktober 2011, da efteruddannelsesdage ikke kan overføres fra det ene år til det næste.

Er du tillidsvalgt?
Hvis du er tillids- eller arbejdsmiljørepræsentant, kan du læse mere uddybende på MIT TL.

Se også på
Arbejdstilsynets hjemmeside