Ansatte og bestyrelse i TL Østjylland, Århus

 

Dorthe Hindborg
Formand
E-mail: dhi@tl.dk
Tlf: 8675 4636
Mobil: 2232 3367
Faglig afdeling

Tina Pors
Faglig konsulent
E-mail: tp@tl.dk
Henri Bøje Amissah
Faglig konsulent
E-mail: hba@tl.dk
Susanne Smith
Faglig sagsbehandler 
E-mail: ssr@tl.dk
Hanne Svane Olesen
Faglig sagsbehandler
E-mail: @tl.dk
A-kasse

Arne Teglgaard
Sagsbehandler
E-mail: ate@tl.dk
Jakob Kragh Christensen
Sagsbehandler
E-mail: jc@tl.dk 
Olivera Jovanovic
Sagsbehandler
E-mail: oj@tl.dk
Sine Vestergaard
Sagsbehandler
E-mail: sv@tl.dk 

Bestyrelse


Afdelingens bestyrelse vælges på den årlige generalforsamling i marts. Valget gælder for to år, og halvdelen af bestyrelsen er således på valg efter tur.

Dorthe Hindborg, formand
dhi@tl.dk 

Gitte Helboe Rasmussen, næstformand
gir@terma.com

Anne Vitting Madsen, kasserer
vitting@stofanet.dk

Kirsten Elisabeth Olsen
keo@vd.dk 

Torben Larsen
tlia@larsen.mail.dk 

Maja Nielsen
maja1985@forum.dk

Hanne Langhoff
langhoffhanne@gmail.com

Helle Irene Thuesen Bruun, 1. suppleant (1 år)
hitbruun@yahoo.dk

Tommy Skov Mortensen, 2. suppleant (1 år)
tommyskov@gmail.com

Leif Hansen, 3. suppleant (1 år)
lsp@macleif.dk

Jan Volmer Rasmussen, revisor
jvr@totalplan.dk

Kirsten Schmidt Nielsen, revisor
ksn@mil.aarhus.dk 


TL Østjylland, Århus
Tlf: 8675 4646

E-mail
tloestjylland@tl.dk
Har du lyst til at få indflydelse, så mød op til afdelingens generalforsamling

Generalforsamling 2015

Generalforsamlingen er
torsdag d. 26. marts 2015 i
Aarhussalen, Sct. Knuds Torv