Bestyrelsen i TL Sydøst, Vejle


Afdelingens bestyrelse vælges på den årlige generalforsamling i marts.
Valget gælder for to år, og halvdelen af bestyrelsen er således på valg efter tur.


Tove Birk Kjeldsen, formand  - Teknisk Landsforbund

Mogens Eriksen, næstformand - Fælles TR BaneDanmark 

Kent Christensen, kasserer -  Horsens Kommune

Anna Karen Andreassen 

Lone Rhindal Pold - Semco Martime   
   
Anne Madsen - Credin A/S

Esben Piltoft Nielsen -  TR Spectralink

Dorte Astrup Skøtt, 1. suppleant - TR suppleant Kolding Kommune

Mogens Hvelplund, 2. suppleant

Steen Kruse, revisor - Give Elementfabrik

Christina Brandt Pedersen, revisor - Reitan Distribution A/S

Linda Lyhne - Revisorsuppleant.


Har du lyst til at få indflydelse, så mød op til afdelingens generalforsamling
Kommissorier for
udvalgsarbejdet i
TL SydØst

Kommissorie for
Aktivitetsudvalget

Kommissorie for
Uddannelsesudvalget
Visioner for tillidsvalgte