22. maj 2012

Flere i arbejde nu – stop snakken om helligdage

Der er ikke brug for at øge arbejdstiden, mens ledigheden fortsat er høj. Der er derimod brug for efteruddannelse af de mange ledige, så de er klar, når jobbene vender tilbage, mener Teknisk Landsforbund. 

Regeringen kan glemme alt om at øge arbejdstiden her og nu, mens ledigheden fortsat er høj, mener afdelingsformændene for de ni lokalafdelinger i Teknisk Landsforbund.

”Der er brug for at flere ledige kommer i arbejde – ikke at dem, der allerede har et arbejde, skal arbejde mere. Næsten 10 procent af vores medlemmer er ledige, og det er alt, alt for mange,” siger Johanne Gregersen, afdelingsformand for TL SydVest, Esbjerg, og formand for TL’s fagpolitiske udvalg på vegne af alle ni afdelingsformænd.

Der er brug for mere og bedre efteruddannelse af ledige, så de er kvalificerede, når der kommer et opsving og flere job.

”Du har som ledig desværre stadig begrænsede muligheder for at efteruddanne og opkvalificere dig. Der er brug for en massiv indsats, så de ledige løbende matcher de krav, der stilles på arbejdsmarkedet,” udtaler Johanne Gregersen.

Indtil der kommer bedre tider, er det vigtigt, at der stadig er spændt et sikkerhedsnet ud under de ledige.

”Vi protesterede kraftigt, da den tidligere regering fordoblede perioden for at genoptjene dagpenge fra et halvt til et helt år. Vi mener stadig, det er et urimeligt krav i det nuværende arbejdsmarked, og vi ser meget gerne, at perioden igen bliver et halvt år,” siger Gita Grüning, formand for TL, der bakker afdelingsformændenes forslag op.

Yderligere oplysninger
Johanne Gregersen, afdelingsformand, TL SydVest, Esbjerg, mobil: 40 98 05 97.
Gita Grüning, formand, Teknisk Landsforbund, mobil: 21 63 25 05.
Morten Terp, journalist, Teknisk Landsforbund, mobil: 42 40 62 60.

Billedmateriale
Foto af Gita Grüning til fri brug.

Fakta
Teknisk Landsforbund er en moderne faglig organisation for kreative teknikere, designere og konstruktører med ca. 30.000 medlemmer. Læs mere på tl.dk.