Hvordan får du dagpenge?

Du skal udfylde dit dagpengekort i Net A-kassen – hvis vi har dit mobilnummer registreret, får du en sms når kortet er klar til udfyldelse. Vær opmærksom på at dagpengene udbetales bagud.

I din e-Boks får du hver måned en udbetalingsspecifikation med datoen for, hvornår dine penge er på bankkontoen. Hvis du ikke har en e-Boks, kan du tilmelde dig på www.e-boks.dk.

Du får udbetalt dine ydelser den sidste bankdag i måneden.

 

 • Hvordan bruger du Net A-kassen?

  Ydelseskort
  For at få dagpenge skal du udfylde dit ydelseskort i Net A-kassen.

  Når din ledighedserklæring er blevet godkendt, vil der månedsvis bagud blive uploadet et nyt udbetalingskort. Dette kort vil normalt være tilgængeligt 7 dage før sidste bankdag i måneden.

  På kortet skal du indtaste, hvor mange arbejdstimer du har, udfor de dage du arbejder, og hvor mange timer du forventer at have i ugen, hvor du indsender dit ydelseskort.

  Plan for jobsøgning
  Du skal udfylde og revidere din plan for jobsøgning, når du bliver bedt om det. Det vil ske forud for de samtaler, du indkaldes til i arbejdsløshedskassen.

  Jobsøgningsskema
  Du skal udfylde jobloggen på din side på jobnet.dk. Du skal søge det antal job, som du aftaler med arbejdsløshedskassen. Du skal søge job hver uge.

  Ferie
  Du kan søge om feriedagpenge og samtidig se, hvor mange feriedage du har ret til.

  Efterløn
  I Net A-kassen kan du tilmelde dig efterlønsordningen og indbetaling til efterløn. Der er vejledning om, hvornår og hvor meget du skal betale. Men der er også andre ordninger i forbindelse med efterløn, du kan til- og framelde dig.

 • Hvilke beløb kan du få i dagpenge og andre ydelser?

   

   Satser 2018  Forsikringsart  Sats pr. måned  Årlig brutto
  Dagpenge lønmodtagere Fuldtid  18.633 kr. 223.596 kr.
    Deltid 12.422 kr. 149.064 kr.
    Dimittend fuldtid - med forsørgerpligt 15.279 kr. 183.348 kr.
  (82% sats)
    Dimittenddeltid - med forsørgerpligt 10.186 kr. 122.232 kr.
  (82% sats)
    Dimittend fuldtid - uden forsørgerpligt 13.323 kr. 159.876 kr.
  (71,5% sats)
    Dimittend deltid - uden forsørgerpligt 8.882 kr. 106.584 kr.
  (71,5% sats)
  Dagpenge, selvstændige Maksimal sats 18.633 kr. 223.596 kr.
    Mindstesats 15.279 kr. 183.348 kr.
    Midlertidigt ophør (82% sats) 15.279 kr. 183.348 kr.
  Efterløn Fuldtid (91% sats) 16.956 kr. 203.472 kr.
    Fuldtid (100% sats) 18.633 kr. 223.569 kr.
    Deltid (91% sats) 11.304 kr. 135.648 kr.
    Deltid (100% sats) 12.422 kr. 149.064 kr.
  Ungesats (50 % sats) Fuldtid 9.317 kr. 111.804 kr.
    Deltid 6.211 kr. 74.532 kr
  Dagpenge under uddannelsesløft (80% sats) Fuldtid 14.906 kr. 178.872 kr.
    Deltid 9.938 kr. 119.256 kr.
  Dagpenge under uddannelsesløft ved uddannelse fra særlig liste i perioden 1. marts 2017 - 31. december 2019. Fuldtid 18.633 kr. 223.348 kr.
    Deltid 12.422 kr. 149.064 kr.
  VEU-godtgørelse/SVU   860 kr.  
  G-dage: Hel dag 860 kr.  
    Halv dag 430 kr.  
  Omregningssatsen 235,6 kr./time  
  Skattefri præmie   1 portion  Max 12 portioner
  Fuldtid 13.416 kr.  160.992 kr.
  Skattefri præmie   1 portion Max 12 portioner
  Deltid 8.944 kr.. 107.328 kr.

   

  Dagpengesatser for ledige unge under 25 år

  De første 26 ugers ledighed:
  I de første 26 ugers sammenlagt ledighed har man ret til dagpenge med en beregnet individuel sats, eller dimittendsats hvis man netop har afsluttet en uddannelse af mindst 18 måneders varighed.

  Efter 26 ugers ledighed:
  Efter de første 26 ugers sammenlagt ledighed vil dagpengesatsen afhænge af, om man har gennemført en uddannelse eller haft løntimer af et vist omfang, og om man deltager i et tilbud af mindst 4 ugers varighed efter beskæftigelsesindsatslovens kap. 10:

  - Har man gennemført en uddannelse af mindst 18 måneders varighed, så har man ret til forsørger/ikke-forsørger sats, når man deltager i tilbud af mindst 4 ugers varighed. Man har fortsat ret til en beregnet individuel sats, når man ikke deltager i tilbud, eller når man deltager i tilbud af mindre end 4 ugers varighed.

  - Har man ikke gennemført en uddannelse af mindst 18 måneders varighed, men derimod haft mindst 3.848 løntimer inden for 3 år, så har man ret til 50 pct. af højeste dagpengesats, når man deltager i tilbud af mindst 4 ugers varighed. Man har fortsat ret til en beregnet individuel sats, når man ikke deltager i tilbud, eller når man deltager i tilbud af mindre end 4 ugers varighed.

  - Har man hverken gennemført en uddannelse af mindst 18 måneders varighed eller haft mindst 3.848 løntimer inden for 3 år, så har man ret til 50 pct. af højeste dagpengesats, uanset om man deltager i tilbud eller ej.

 • Hvor længe kan du få dagpenge?

  Du kan modtage dagpenge i 24 måneder (2 år) inden for 36 måneder (3 år). Perioden på de 24 måneder kan forlænges, hvis du har arbejde i perioden.

  Hvis du i perioden har haft 1924 arbejdstimer, skal du ikke have forlænget din dagpengeperiode, men i stedet have en ny dagpengeperiode.

  Medlemmer som betaler til efterlønsordningen har en særregel, som gør, at de er berettiget til et seniorjob, hvis de mister dagpengeretten, hvor der er mindre end 5 år til de kan gå på efterløn.

 • Hvornår får du dine dagpenge udbetalt?

  Dagpenge og andre ydelser fra Teknikernes A-kasse bliver udbetalt på den sidste bankdag i måneden.

  Udbetalingskalender 2018
  De forskellige ydelser udbetales efter nedenstående kalender.
  Pengene er til disposition på din Nemkonto den sidste hverdag i måneden.   

  Periode

  Start uge

  Slut uge

  Start dato

  Slut dato

  Antal uger

  Kort tilgængeligt

  Januar

  1

  5

  01-01-2018

  31-01-2018

  0

  24-01-2018

  Februar

  5

  9

  01-02-2018

  28-02-2018

  0

  21-02-2018

  Marts

  9

  13

  01-03-2018

  31-03-2018

  0

  21-03-2018

  April

  13

  18

  01-04-2018

  30-04-2018

  0

  22-04-2018

  Maj

  18

  22

  01-05-2018

  31-05-2018

  0

  24-05-2018

  Juni

  22

  26

  01-06-2018

  30-06-2018

  0

  24-06-2018

  Juli

  26

  31

  01-07-2018

  31-07-2018

  0

  24-07-2018

  August

  31

  35

  01-08-2018

  31-08-2018

  0

  26-08-2018

  September

  35

  39

  01-09-2018

  30-09-2018

  0

  23-09-2018

  Oktober

  40

  44

  01-10-2018

  31-10-2018

  0

  24-10-2018

  November

  44

  48

  01-11-2018

  30-11-2018

  0

  25-11-2018

  December

  48

  1

  01-12-2018

  31-12-2018

  0

  20-12-2018

 • Kan jeg få dagpenge, hvis jeg holder ferie?

  Som dagpengemodtager optjener du ret til feriedagpenge på baggrund af de udbetalinger, du har fået fra arbejdsløshedskassen året før.

  Læs mere om feriedagpenge

 • Hvornår kan du ikke få dagpenge?

  Der er flere situationer, som betyder at du ikke kan få dagpenge i kortere eller længere tid. Derfor skal du så hvidt mulig undgå at komme i de situationer. Reglerne er strikse og vi skal følge dem.

  Du kan ikke få dagpenge når du:

  • Ikke er tilmeldt som jobsøgende på jobnet.dk.
  • Er syg. Dog udbetaler arbejdsløshedskassen dagpenge de første 2 uger, hvorefter du overgår til sygedagpenge fra din hjem-kommune.
  • Ikke kan få passet dine børn.
  • Flytter og glemmer at give jobcentret og a-kassen besked om din nye adresse.
  • Selv er skyld i, du mister dit job.
  • Bliver væk fra et tilbud eller afslår et.
  • Stopper med et tilbud ifølge jobplanen uden gyldig grund.
  • Opholder dig i udlandet uden tilladelse fra a-kassen.
  • Ikke søger realistiske og seriøse job.

   

  Det er forskelligt, hvor meget man mister i hver situation, men her er nogle eksempler:

  Karantæne
  Man får karantæne, hvis man siger sit job op uden en gyldig grund. Derfor er det vigtigt at søge vejledning i a-kassen, inden man siger op.

  2 karantæner inden for 12 måneder
  Hvis du 2 gange indenfor 12 måneder siger dit job op uden gyldig grund, skal du skaffe dig et arbejde i 10 uger, inden du kan få dagpenge igen.

  Flere dages dagpenge mistes
  Du mister også dagpenge hvis du bliver væk fra et møde eller en aktivitet vi eller Jobcentret har indkaldt dig til. Du får først dagpenge igen, når du har fortalt Jobcentret eller os, hvorfor du ikke har deltaget.
  Hvis du afmelder dig som jobsøgende på jobcentret, mister du dagpenge for de dage, du ikke er tilmeldt.

 • Flere spørgsmål?

  Har du flere spørgsmål, så kontakt din lokalafdeling.