Fleksibel forlængelse af dagpengeret.

Ny mulighed for forlængelse at retten til dagpenge
Dagpengereformen, Et tryggere dagpengesystem, giver mulighed for, at retten til dagpenge kan forlænges i forholdet 1 til 2 med det antal løntimer som arbejdsløshedskassen har registret. Dagpengeretten kan maksimalt forlænges med 52 uger.

Som dagpengemodtager kan man derfor få forlænget sin dagpengeret med det dobbelte antal timer, hvis man mister retten til dagpenge i perioden fra uge 52/2016 til uge 26/2017.

Vælges der en forlængelse af retten til dagpenge i denne periode, betyder det, at der efterfølgende skal optjenes nye 1924/1283 arbejdstimer for en ny dagpengeret.  

Med de nye regler kan man optjene ret til at modtage dagpenge i sammenlagt 3 år mod i dag 2 år. 

Dagpengemodtagere skal derfor træffe valg om, hvorvidt optjente arbejdstimer skal bruges til en generhvervelse af dagpengeretten eller en forlængelse af en eksisterende dagpengeret. 

For den gruppe af dagpengemodtagere, der står over at opnå ret til seniorjob (5 år før efterlønsalder), skal der foretages en forlængelse inden retten til seniorjob kan indtræde. 

Det er kun dagpengemodtagere, der har en aktuel dagpengeret i uge 52 i 2016 og som mister retten til dagpenge efterfølgende, der bliver omfattet af de nye regler om forlængelse af dagpengeperioden. 

Teknikernes A-kasse vil med et individuelt brev oplyse, hvor mange arbejdstimer, vi har registreret. Dette vil ske i rimelig tid forud for, at den 2- årige dagpengeret udløber.  

Er dagpengeretten mistet tidligere, findes der ikke mulighed for forlængelse af dagpengeretten. Så er der kun mulighed for generhvervelse af en ny dagpengeret.

Efter 1. juli 2017 vil der indtræde tilpassede regler, når arbejdsløshedskassen overgår til udbetaling af månedsdagpenge.