Folketinget har vedtaget nye regler, der betyder, at du i perioden fra og med den 1. januar 2018 til og med den 30. juni 2018 skriftligt kan ansøge om at få dit efterlønsbidrag udbetalt kontant og skattefrit.

Du skal ansøge om dit bidrag gennem Net-a-kassen.

Inden du træffer dit valg, bør du også overveje en række personlige forhold, som har betydning for dit valg, og som a-kassen ikke kan vejlede dig konkret om. For eksempel din risiko for nedslidning eller dine økonomiske forhold.

Du kan søge vejledning i a-kassen hvis du vil have beregnet hvad du kan få efterløn og i Medlemsafdelingen hvis du alene vil vide hvor meget du kan få udbetalt.

 • Hvad er konsekvenserne ved, at du framelder dig efterlønsordningen?

  Hvis du vælger at få dine efterlønsbidrag udbetalt, fravælger du efterlønsordningen, og du vil derved ikke længere have mulighed for at:

  • gå på efterløn.
  • optjene skattefri præmier, præmien er i 2018 ca.161.000kr skattefrit i 2018 og udbetales ved folkepensions alderens indtræden.
  • få et seniorjob, et særlig job for medlemmer som mister sin dagpengeret tidligst 5 år før retten til efterløn indtræder.
  • få fleksydelse, hvis du visiteres til fleksjob.

  Hvis du vælger at få dine efterlønsbidrag udbetalt, fravælger du efterlønsordningen endeligt, hvilket betyder, at du ikke senere kan tilmelde dig efterlønsordningen igen, heller ikke via fortrydelsesordningen. Tilsvarende kan du heller ikke senere tilmelde dig fleksydelsesordningen, hvis du visiteres til fleksjob.

 • Kan du få udbetalt efterlønsbidraget skattefrit?

  Du kan få dine efterlønsbidrag udbetalt skattefrit, hvis du skriftligt ansøger om det i perioden fra og med den 1. januar 2018 til og med den 30. juni 2018.

  Du skal dog være opmærksom på, at det er de bidrag, som du har indbetalt for perioden til og med den 22. juni 2017, du kan få udbetalt skattefrit. Bidrag indbetalt for en periode efter den 22. juni 2017 udbetales også, men der bliver fratrukket en afgift på 30 % til staten.

 • Hvor meget kan du få udbetalt skattefrit?

  Har du betalt til ordningen i hele perioden, vil du kunne få op til 105.000 kr. skattefrit. Ellers vil du blot kunne få, hvad du har indbetalt.

  Der er dog et lille OBS. Har du gæld til a-kassen, vil dette blive modregnet i en eventuel udbetaling.

 • Hvilke betingelser skal du opfylde?

  For at du kan få dine efterlønsbidrag udbetalt skattefrit, skal du opfylde følgende betingelser:

  • Du skal i perioden fra og med den 1. januar 2018 til og med den 30. juni 2018 skriftligt ansøge om udbetaling af efterlønsbidrag i a-kassen.
  • Du må ikke være nået folkepensionsalderen eller være overgået til efterløn på det tidspunkt, hvor vi modtager din ansøgning.
  • Du skal i ansøgningen erklære, at du fravælger efterlønsordningen.
 • Hvordan og hvornår kan du søge om udbetaling?

  Som medlem hos TL/TAK skal du sende en skriftlig ansøgning om udbetaling af efterlønsbidraget til a-kassen. Dette gøres via Net A-kassen.

  Er du overflyttet til en anden a-kasse, skal du søge i din aktuelle a-kasse

  Vi skal have modtaget din elektroniske ansøgning senest ved udgangen af den 30. juni 2018. Hvis du i stedet sender ansøgningen med posten, skal vi have modtaget den senest ved kontortids ophør den 29. juni 2018.

  Du finder ansøgningen i Net A-kassen. Du logger på med NemId eller din personlige kode.