Alle samtaler med jobcentre og a-kassen er suspenderet som følge af corona. Læs, hvad det betyder for dig som ledig.

In english

De nationale foranstaltninger betyder, at alle jobcentre og mange a-kasser lukker ned i en midlertidig periode. Beskæftigelsesministeriet har i den forbindelse besluttet, at den aktive beskæftigelsesindsats suspenderes i perioden.

Suspenderingen af beskæftigelsesindsatsen betyder, at alle planlagte samtaler i jobcentret og a-kassen aflyses, aktiveringstilbud sættes i bero, og at der ikke bliver igangsat nye tilbud. Det betyder også, at ledige heller ikke skal leve op til kravet om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet.

Beskæftigelsesministeriet har besluttet, at ledige fortsat kan modtage dagpenge, selvom beskæftigelsesindsatsen midlertidigt er suspenderet.

Det betyder det for dig som ledig

Beslutningen om at suspendere beskæftigelsesindsatsen i en midlertidig periode betyder for dig som ledig, at du i perioden:

-ikke skal deltage i samtaler i jobcentret og a-kassen. Hvis du allerede er indkaldt til en samtale i a-kassen, så skal du ikke møde op til samtalen.

-ikke er forpligtet til at være aktivt jobsøgende, herunder ikke skal registrere jobsøgninger i Joblog

-ikke skal deltage i tilbud eller andre aktiviteter, der fremgår af ”Min Plan”

-du for at få udbetalt dagpenge fortsat skal indsende dagpengekort, som du plejer

Hvis du bliver ledig

Hvis du bliver ledig, så skal du udfylde en ledighedserklæring via vores selvbetjeningsløsning Medlemsportalen samt sørge for at tilmelde dig som ledig i jobcentret på www.jobnet.dk. Du kan først få dagpenge fra den dag, du har tilmeldt dig som ledig i jobcentret. 

Hvis du bliver omfattet af en arbejdsfordeling

Bliver du omfattet af en arbejdsfordeling, så kan få supplerende dagpenge, hvis en række betingelser er opfyldt. Arbejdsfordelingen skal anmeldes til jobcenteret senest samtidig med, at den træder i kraft.

Krav til arbejdsfordelingen

Arbejdsfordelingen skal omfatte enten en virksomhed som helhed, en virksomhedsafdeling eller en bestemt produktionsenhed i virksomheden. Arbejdsfordelingen skal være aftalt efter kollektiv overenskomst eller ved anden kollektiv aftale om midlertidig nedsættelse af arbejdstiden for at undgå afskedigelser. Arbejdsfordelingen skal indeholde mulighed for, at du uden varsel kan sige op for at overtage andet arbejde med en længere arbejdstid.

Krav til arbejdstiden

Arbejdstiden skal enten være nedsat med mindst 2 hele dage pr. uge eller med 1 uges arbejde på fuld tid fulgt af 1 uges ledighed. Fordelingen kan også være tilrettelagt med 2 ugers arbejde på fuld tid fulgt af 1 uges ledighed eller med 2 ugers arbejde på fuld tid fulgt af 2 ugers ledighed.

Læs også:
TL lukker for personlig henvendelse