Nyhed | 13. oktober 2020

Den nye midlertidige arbejdsfordelingsordning

Den nye midlertidige arbejdsfordelingsordning gælder alle medarbejdere på hele det private arbejdsmarked, herunder både det overenskomstdækkede og det ikke-overenskomstdækkede område.

Ordningen gælder fra og med 14. september 2020 indtil og med den 31. december 2020. Der er mulighed for, at etablerede arbejdsfordelinger under ordningen kan løbe ind i 2021 med en maksimal varighed på 4 måneder.

Selvom man har gjort brug af den almindelige arbejdsfordeling, kan man stadig gøre brug for den nye midlertidige ordning.

Arbejdstiden under en arbejdsfordeling efter den nye midlertidige ordning skal være nedsat med mindst 20 pct. og højst 50 pct. af den aftalte arbejdstid i gennemsnit over fire uger.

Dagpengesatsen er 120% af den normale dagpengesats = 23.001 kr. pr. måned, dog højst 90% af hidtidig løn.

Hvis man ikke har ret til dagpenge i forvejen, f.eks. fordi man ikke er medlem af en a-kasse eller ikke har været medlem i et år, skal man betale 3 måneders kontingent pr. måned, man søger om arbejdsfordeling. 

Se mere på STAR’s hjemmeside, hvor der også er blanket til ansøgning om arbejdsfordeling eller kontakt Teknikernes A-kasse.

Læs hele aftalen