Nyhed | 29. april 2021

Orientering om dit dagpengeforbrug m.m., hvis du er ledig - midlertidige regler pga. COVID-19

Bemærk venligst at nedenstående er vejledende, da lovforslag om suspension af dagpengeforbruget for maj og juni 2021 endnu ikke er vedtaget af Folketinget, men det forventes vedtaget snarest.

Forbrug af din 2-årige dagpengeret

De dagpenge, du får udbetalt for perioden fra og med den 1. januar 2021 til og med den 30. juni 2021, forbruger ikke af dine ydelsestimer: Har du f.eks. brugt 481 timer (3 måneder) af din dagpengeret pr. 31. december 2020, så har du stadig kun brugt 481 timer den 1. juli 2021, selvom du har fået udbetalt dagpenge for januar, februar, marts, april, maj og juni måned 2021.

Hvis din 2-årige dagpengeret er udløbet eller udløber i perioden 1. januar 2021 til 30. juni 2021, så har du ret til dagpenge til og med den 30. juni 2021 samt herudover de timer, du havde den 1. januar 2021. Hvis du f.eks. havde ret til dagpenge i 200 timer den 1. januar 2021, så har du stadig ret til disse 200 timer, som du kan bruge fra den 1. juli 2021.

 

Forbrug af din ret til supplerende dagpenge

Det, der er beskrevet i afsnittet ovenfor, gælder også for din ret til supplerende dagpenge. Hvis du f.eks. har brugt 20 af de i alt 30 ugers supplerende dagpenge, du har ret til, så har du stadig 10 uger tilbage den 1. juli 2021, selvom du har fået udbetalt supplerende dagpenge for januar, februar, marts, april, maj og juni måned 2021. Dette gælder også, hvis du får supplerende dagpenge til drift af selvstændig virksomhed.

Hvis du er i hel eller delvis beskæftigelse i januar, februar, marts, april, maj og juni måned 2021, så tæller arbejdstimer fortsat til forlængelse og generhvervelse af dagpengeretten.

 

Karens

Reglerne om, at der skal fradrages en dags dagpenge hver 4. måned, hvis du ikke har haft mere end 148 timers arbejde i løbet af de forgangne 4 måneder, gælder ikke i perioden 1. januar 2021 til 30. juni 2021. Det betyder, at du ikke vil blive trukket i dagpenge for en karensdag i januar, februar, marts, april, maj og juni måned 2021.

 

Feriedagpenge

Hvis du får udbetalt feriedagpenge for januar, februar, marts, april, maj og/eller juni måned 2021, så indgår disse heller ikke i opgørelsen af forbrug af dagpenge m.v.

 

2 måneders ekstra dagpenge

Hvis din 2-årige dagpengeret eller forlængelsen af din 2-årige dagpengeret udløber i perioden fra og med den 1. november 2020 til og med den 30. april 2022, har du ret til dagpenge i ekstra 2 måneder, svarende til højst 320,66 timer. De 2 måneders ekstra dagpenge skal bruges inden for 3 måneder fra udløbet af din dagpengeret - dog senest den 30. juni 2022. Når der er gået 3 måneder fra udløbet af din dagpengeret, eller efter den 30. juni 2022, så kan du ikke længere benytte dig af de ekstra 2 måneders dagpenge.

Hvis du har fået udbetalt de fulde 2 ekstra måneders dagpenge i november og december måned 2020, så har du også ret til dagpenge for januar, februar, marts april, maj og juni måned 2021. Det vil sige, at din dagpengeret udløber den 30. juni 2021.

Tilsvarende gælder, hvis du har fået udbetalt noget af de 2 ekstra måneders dagpenge i november og december måned 2020. Så er dit forbrug af de 2 ekstra måneders dagpenge sat på pause som nævnt i det første afsnit. Det betyder, at du har ret til dagpenge for januar, februar, marts, april, maj og juni måned 2021 samt de timer, du havde tilbage af de 2 ekstra måneders dagpengeret pr. 1. januar 2021.