Nyhed | 26. marts 2021

Mulighed for genindmeldelse i Teknikernes A-kasse - gælder kun i marts og april 2021

Hvis du har meldt dig ud af Teknikernes A-kasse i perioden fra og med den 1. marts 2021 til og med den 22. marts 2021, og du har opbrugt din dagpengeret i denne periode, så har du nu mulighed for at genindmelde dig i a-kassen og få dagpenge fra udmeldelsestidspunktet og frem til og med den 30. april 2021.

Du skal genindmelde dig senest den 30. april 2021.

Det er en betingelse for genindmeldelse, at du efterbetaler medlemsbidrag for perioden fra og med udmeldelsestidspunktet til og med genoptagelsestidspunktet.

Du skal huske at tilmelde dig som ledig (jobsøgende) hos jobcentret samtidig med, at du genindmelder dig i a-kassen, for ellers kan du ikke få dagpenge.