Virksomhedspraktik

Med virksomhedspraktik kan du blive klogere på, hvor du skal hen på arbejdsmarkedet.

Virksomhedspraktikken kan for eksempel bruges som introduktion til et nyt beskæftigelsesområde.

 • Kan du komme i virksomhedspraktik?

  Det er Jobcentret, som vurderer, om du kan ansættes i et arbejde på almindelige vilkår, eller om du kan komme ind på arbejdsmarkedet ved brug af virksomhedspraktik.

  Bevillingen af virksomhedspraktikken skal aftales med Jobcenteret i din bopælskommune.

 • Hvordan er vilkårene?

  Når du er i virksomhedspraktik er du ikke ansat på arbejdspladsen. Du får derfor heller ikke løn.

  I stedet får du dagpenge. Du bruger derfor af din dagpengeret under virksomhedspraktikken. Timerne under virksomhedspraktikken kan derfor ikke medregnes til optjening af dagpengeret. 

  Du har mulighed for at få udbetalt befordringsgodtgørelse, hvis du har mere end 24 kilometer til praktikstedet.

  Du må gerne udføre arbejdsfunktioner, som ellers vil blive udført som almindeligt lønnet arbejde. Det er derfor vigtigt, at du oplæres i nye funktioner, og at du får støtte til det af de ansatte på arbejdspladsen.

  Du er ikke omfattet af en overenskomst. Men du er omfattet af arbejdsmiljøloven og lov om forbud mod forskelsbehandling.

 • Hvor længe varer en virksomhedspraktik?

  Du må være i virksomhedspraktik i op til 4 uger.