Arbejdsmiljø

Et godt arbejdsmiljø er vigtigt for din egen og dine kollegaers trivsel.

Det er overordnet set arbejdsgiverens ansvar at sikre at arbejdet kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt. Samtidig er der meget du selv kan gøre for at styrke arbejdsmiljøet for dig og dine kollegaer. Et godt samarbejde mellem medarbejdere, AMR, TR og ledelsen er det bedste fundament for et godt arbejdsmiljø på arbejdspladsen.

Herunder er noget af det du selv og din arbejdsplads skal være opmærksomme på i arbejdsmiljøarbejdet.

Fysiske rammer

Psykisk arbejdsmiljø

Politikker

Brancher

APV

Redskaber til at styrke arbejdsmiljøet - Sammen om Mental Sundhed

Arbejdsmiljørepræsentant og arbejdsmiljønetværk