Psykisk arbejdsmiljø

Psykisk arbejdsmiljø handler om, hvordan du har det på dit arbejde f.eks. om du føler sig værdsat som medarbejder, om der er en respektfuld tone på arbejdspladsen og om du trives blandt sine kollegaer og med sin leder. Stress og krænkende handlinger er hyppige udfordringer i det psykiske arbejdsmiljø, her finder du information og idéer til, hvad du selv og din arbejdsplads kan gøre.

 • Stress

  Alle mennesker er forskellige og oplever situationer forskelligt. Det gælder også situationer i arbejdet. For eksempel er det meget forskelligt, hvad medarbejdere oplever stressende. Det kan være arbejdsmængden – for meget eller for lidt, typen af arbejdsopgaver eller kulturen på arbejdspladsen. Derfor er det afgørende at have fokus på, hvad man kan gøre for at forebygge og håndtere stress på arbejdspladsen samt for hver enkelt medarbejder. Herunder kan du læse mere om symptomerne på stress og få viden om, hvorfor nogle bliver stressede, og hvordan man kan hjælpe sig selv og sine kollegaer.

  Læs mere om stress på Arbejdstilsynets hjemmeside.

 • Hvad er stress?

  Alle mennesker kommer i situationer, der giver kortvarig stress. Denne type stress medfører en række fysiske, psykiske og adfærdsmæssige reaktioner, der skærper kroppens alarmberedskab og øger opmærksomheden på opgaven. Stress er ikke i sig selv en sygdom, men vedvarende stress kan føre til både fysisk og psykisk sygdom. Det afhænger af, hvor stor belastningen er, og hvor længe den varer.

  Vi mærker stress på de symptomer, der følger med stressen. Det kan være symptomer som hovedpine, anspændthed, koncentrations- og hukommelsesbesvær, irritabilitet, tristhed, søvnbesvær eller øget alkoholforbrug. Har du flere af symptomerne kan det være et signal om at der er for meget stress i dit liv lige nu. Læs mere om symptomer på stress.

 • Er du stresset?

  Hvis du gerne vil teste om du har symptomer på stress, så tag stress-testen. Ved at spørge ind til hvordan du har det, giver stress-testen et billede af dit aktuelle stressniveau. Hvis testen peger på, at du er for stresset, så er det vigtigt at gøre noget. Symptomerne kan dog også skyldes andet end stress. Det er under alle omstændigheder en god idé at tale med din læge, hvis du føler dig stresset, over længere tid. https://fho.dk/arbejdsmiljoe/stress-test/

 • Er din kollega stresset?

  På arbejdspladsen kan kollegaer hjælpe hinanden ved at opdage tegnene på stress. Vær opmærksom, hvis en kollega:

  • begynder at begå flere fejl og arbejde mindre hensigtsmæssigt end sædvanligt.
  • hyppigere overser information, som han/hun burde have registreret.
  • har mindre overskud til at påtage sig nye opgaver og er mindre omgængelig.
  • ikke overholder aftaler og undgår møder.
  • bliver dårligere i stand til at klare udfordringer og sociale relationer på arbejdet.
 • Hvad kan du selv gøre?

  Hvis man skal gøre noget ved stress på arbejdspladsen, er det vigtigt at tale om det. Første skridt til at forebygge stress er en åben dialog, om hvad der stresser medarbejderne i hverdagen, og hvordan man kan hjælpe og støtte hinanden. Hvis der er en åben dialog om stress på arbejdspladsen, er det muligt at tænke forebyggelse ind i planlægningen af arbejdet og dermed øge opmærksomheden på medarbejdere med stress.

  Du kan læse mere om, hvordan du kan være med til sætte stress på dagsorden på din arbejdsplads på Arbejdstilsynets hjemmeside:

  Sådan forebygges stress 

 • Krænkende handlinger på arbejdspladsen

  I henhold til arbejdsmiljølovgivningen gælder det, at det i forbindelse med arbejdets udførelse skal sikres, at arbejdet ikke medfører risiko for fysisk eller psykisk helbredsforringelse som følge af krænkende handlinger, herunder mobning og seksuel chikane. Læs mere i arbejdstilsynets vejledning om krænkende handlinger. Hvis du oplever mobning eller seksuel chikane kan du ringe til Arbejdstilsynets hotline, som giver råd og vejledning om hvad du og din arbejdsplads kan gøre. Telefon 70 22 12 80 (Man-torsdag kl. 8-15 og fredag kl. 8-14). Eller læs mere her.

 • Hvordan undgås mobning på arbejdspladsen?

  Mobning er et alvorligt problem. Ifølge Arbejdstilsynet er mobning, ”når en eller flere personer regelmæssigt og over længere tid – eller gentagne gange på grov vis – udsætter en eller flere andre personer for krænkende handlinger, som vedkommende opfatter som sårende eller nedværdigende og den person, som det går ud over, ikke er i stand til at forsvare sig effektivt.”

  Det kræver handling fra arbejdspladsens side, hvis mobning skal forebygges eller håndteres.

  Læs mere om forebyggelse og konsekvenser af mobning på Arbejdstilsynets hjemmeside:

  Om krænkende handlinger

 • Seksuel chikane

  Krænkende handlinger af seksuel karakter er al form for uønsket seksuel opmærksomhed og kan for eksempel være uønskede berøringer eller verbale opfordringer til seksuelt samkvem, sjofle vittigheder og kommentarer og uvedkommende forespørgsler om seksuelle emner.

  Du kan læse mere om, hvad du kan gøre, hvis du er udsat for seksuel chikane eller er vidne til at andre er det i AT-vejledningen Krænkende handlinger, herunder seksuel chikane på Arbejdstilsynets hjemmeside.