Dansk Byggeri

Her får du en hurtig gennemgang af forliget med Dansk Byggeri.

Det samlede forlig består af 21 protokollater. Vi har herunder samlet de punkter, som vil have særlig betydning for dig:

 • Bidrag til den særlige opsparing forhøjes med samlet 2 % i perioden, sådan at det samlede bidrag bliver 4 % (protokollat 7).
 • Lønnen for elever stiger 1,7 % pr. overenskomstår (protokollat 7).
 • Der indføres fuld løn under 13 ugers betalt forældreorlov (protokollat 2).
 • Hvis dit barn bliver sygt i løbet af arbejdsdagen, kan du nu tage dig af dit barn resten af dagen samt tage barns første sygedag dagen efter (protokollat 3).
 • Der bliver mulighed for at holde to omsorgsdage om året, som kan anvendes ved barns sygdom eller andet i relation til dine børn. Du kan enten holde dagene uden løn eller du kan anvende penge på din særlige opsparing (protokollat 4).
 • Du kan få betalt frihed i op til 5 dage ved dit barns hospitalsindlæggelse også selv om indlæggelsen ikke sker på sygehuset, men i hjemmet (protokollat 5).
 • Gennem anvendelse af pensionsbidrag, fritvalgskonto og opsparing af feriefridag bliver det muligt at holde op til cirka 28 seniordage uden nedgang i den udbetalte løn i de fem sidste arbejdsår (protokollat 18).
 • Bliver du syg på en dag, hvor du ellers har planlagt afspadsering, regnes dagen som sygdom og ikke afspadsering (protokollat 14).
 • Der indføres mulighed for at tage hele akademiuddannelser med fuld løn gennem aftale med arbejdsgiver (protokollat 21).
 • Den 24. december bliver betalt fridag (protokollat 20).
 • Arbejdsgiver får en udvidet mulighed for at pålægge overarbejde, når det ikke har været muligt at indgå en aftale om varierende ugentlig arbejdstid (protokollat 12).
 • Det bliver muligt ved lønfastsættelsen at indgå aftale om funktionsløn, hvor det aftales at lønnen også omfatter betaling for overarbejde. Lønsammensætningen skal vurderes mindst en gang årligt, herunder lønnens størrelse og overarbejdets omfang (protokollat 20).

Overenskomsten skal herefter til afstemning hos medlemmerne. Det sker, når alle overenskomster er forhandlet færdig. Som medlem af TL modtager du afstemningsmateriale m.m. senere.

Læs mere om overenskomstforhandlingerne på www.tl.dk/ok17.