Her får du en hurtig gennemgang af forliget med Dansk Erhverv Arbejdsgiver.

Det samlede forlig består af 25 Protokollater.

I det følgende præsenteres de punkter, som vil have særlig betydning i TL’erens hverdag. Efter hvert punkt er der et tal, som henviser til det protokollat, som punktet omtaler. De fire første punkter udgør efter TL’s mening de vigtigste forbedringer:

  1. Gennem anvendelse af pensionsbidrag, fritvalgs lønkonto og opsparing af feriefridage bliver det muligt at holde op til 32 dages ekstra fri uden nedgang i den udbetalte løn i de sidste arbejdsår. 11
  2. Der indføres mulighed for at tage hele eller dele af akademiuddannelser med fuld løn gennem aftale med arbejdsgiver. 15
  3. Der indføres fuld løn under de 13 ugers betalt forældreorlov. 7
  4. Bidrag til fritvalgskontoen forhøjes samlet med 2 % i perioden, således at det samlede bidrag bliver 4 %. 23
  5. Du får to årlige omsorgsdage, som du kan bruge i forbindelse med barns sygdom eller andet i relation til dine børn. Du kan enten holde dagene uden løn eller du kan få dem betalt af din egen fritvalgskonto. 1
  6. Hvis dit barn bliver syg, medens du er på arbejde, så kan du holde fri resten af dagen samt holde barns første sygedag dagen efter. 3
  7. Bliver du syg på en planlagt afspadseringsdag, så regnes dagen som sygdom og ikke afspadsering. 13
  8. Du kan få betalt fri i op til 5 dage ved dit barns hospitalsindlæggelse også selv om indlæggelsen ikke sker på sygehuset men i hjemmet. 2
  9. Løn for elever stiger 1,7 % pr. overenskomster. 24
  10. Arbejdsgiver får mulighed for at indføre varierende ugentlig arbejdstid, som udgangspunkt skal dette ske ved lokal enighed. 17

Hvis du vil kende de præcise betingelser for de nye rettigheder og pligter, så læs protokollatet. Nummeret på protokollatet står med fed bag hvert punkt.

Værdien af den øgede indbetaling til fritvalgslønkontoen svarer til fire fridage. Du kan således undgå at gå ned i udbetalt månedsløn, selvom du benytter muligheden for to årlige omsorgsdage eller seniorfridage.