Her får du en hurtig gennemgang af forliget med Dansk Mode & Textil.

Det samlede forlig mellem TL og Dansk Mode & Textil består af 18 Protokollater.

Vil du vide alt om forliget og hvad det betyder for dig, så kan du læse protokollaterne i pdf'en.

Læs protokollaterne

I det følgende præsenteres de punkter, som vil have særlig betydning i TL’erens hverdag.

Ud for hvert punkt er et tal markeret med fed, som henviser til det protokollat, hvor du kan læse mere om punktet.

De fem første punkter udgør efter TL’s mening de vigtigste forbedringer:

 1. Betalt frihed 24. december 16
 2. Gennem anvendelse af pensionsbidrag, fritvalgs lønkonto og opsparing af feriefridage bliver det muligt for seniorer at holde op til mange dages ekstra fri uden nedgang i den udbetalte løn i de sidste arbejdsår 12
 3. Der indføres mulighed for at aftale akademiuddannelse med sin arbejdsgiver og opnå tilskud fra efteruddannelsesfonden 17
 4. Der indføres fuld løn under de 13 ugers betalt forældreorlov 1
 5. Bidrag til fritvalgslønkontoen forhøjes samlet med 2 % i perioden, således at det samlede bidrag bliver 4 % 8
 6. Du får to årlige omsorgsdage, som du kan bruge i forbindelse med barns sygdom eller andet i relation til dine børn. Du kan enten holde dagene uden løn eller du kan få dem betalt af din egen fritvalgslønkonto. 3
 7. Hvis dit barn bliver syg, medens du er på arbejde, så kan du holde fri resten af dagen samt holde barns første sygedag dagen efter. 2
 8. Bliver du syg på en planlagt afspadseringsdag, så regnes dagen som sygdom og ikke afspadsering. 15
 9. Du kan få betalt fri i op til 5 dage ved dit barns hospitalsindlæggelse også selv om indlæggelsen ikke sker på sygehuset men i hjemmet. 4
 10. Arbejdsgiver betaler fortsat dit pensionsbidrag efter det fyldte 67 år. 11
 11. Arbejdsgiver får en udvidet mulighed for at pålægge overarbejde, når det ikke har været muligt at indgå en aftale om varierende ugentlig arbejdstid. 14
 12. Arbejdsgiver får mulighed for at aftale funktionsløn 16

Hvis du vil kende de præcise betingelser for de nye rettigheder og pligter, så læs protokollatet.

Nummeret på protokollatet står med fed bag hvert punkt.

Værdien af den øgede indbetaling til fritvalgs lønkontoen svarer til fire fridage. Du kan således undgå at gå ned i udbetalt månedsløn, selvom du benytter muligheden for to årlige omsorgsdage eller seniorfridage.