DIOII - Arkitektområdet

Her får du en hurtig gennemgang af forliget på arkitektområdet.

Overenskomsten består af en lang række protokollater, men vi har herunder samlet de vigtigste punkter fra aftalen.

Lønbånd
Den nye aftale indeholder forbedringer på overenskomstens garanterede lønninger (lønbånd).

Bygningskonstruktørerne stiger 500 kr. på det nederste bånd til 30.500 og 1.500 på det øverste bånd til 39.500 kr.

For byggeteknikere, tekniske designere, assistenter og tegnere forkortes anciennitetskravet på det nederste bånd. Det øverste bånd opnås nu allerede efter 36 måneder. Satserne på de nederste bånd øges også med 500 kr. 

Møbel- og indretningsarkitekterne har indtil nu været på en 13-trins skala, men vil fremover blive aflønnet tilsvarende bygningskonstruktørerne.

Designere med kandidatgrad har indtil nu været omfattet af en minimumsløn-bestemmelse på 30.000 kr., men denne gruppe kommer nu over på arkitekternes lønbånd, hvilket indebærer at de fremover har tre lønbånd.

Efteruddannelse og jobløn
Der er også aftalt en øget betaling til individuelt efteruddannelse, hvor midlerne bliver fordelt til både individuelle- og puljemidler.

Det vil med den nye overenskomster være muligt at indgå aftale om jobløn. Aftalen er frivillig, kan opsiges og kan først indgås når man har opnået et vist lønniveau.

Forbedringer af andre regler
Herudover er der aftalt forbedringer af en række andre regler, bl.a. feriefridagsoptjening i forbindelse med ulønnet barsel, ret til at holde to årlige børneomsorgsdag, hvor der bl.a. kan anvendes puljetimer, ret til at hente dit barn hvis det bliver sygt og først holde barns første sygedag den næste dag.

Seniorer får ret til at anvende pensionsindbetaling til afholdelse af seniordage fra fem år før folkepensionsalderen.

Aftalen indebærer også en forbedring af forholdene for tillidsrepræsentanter. De har fået seks ugers forlænget opsigelsesvarsel i et år efter ophør af hvervet, og nyvalgte tillidsrepræsentanter har nu ret til fire dages uddannelse i det første valgår.

Faglig udvikling
”Det er et godt overenskomstresultat, hvor der er fokus på faglig udvikling i en spændende branche, som i øjeblikket har travlt med store og spændende projekter over hele landet. Den giver mulighed for at medlemmerne kan videreudvikle deres faglige kompetencer inden for arkitektbranchen," siger formanden for TLs fagpolitiske udvalg (FPU) Johanne Gregersen.

"Overenskomsten giver også forbedret muligheder for fleksibilitet for både familielivet og seniorlivet, hvilket har været højt prioriteret af vores medlemmer."

"Løn har ligeledes optaget vores medlemmer, og jeg er glad for de forbedringer der er opnået, herunder at det stadigt er muligt at forhandle løn lokalt. Det er muligt at aftale jobløn, men på en afbalanceret måde i samarbejde mellem virksomheden og medlemmet” 

Som medlem får du mulighed for at stemme, når de øvrige overenskomster er forhandlet på plads. Her vil du få tilsendt overenskomsten i sin helhed.

Se alle protokollaterne i overenskomsten