Her får du en hurtig gennemgang af forliget med DIOII om Handel, transport og service.

Resultatet, der består af 20 protokollater, afspejler i høj grad industriforliget. Hovedpunkterne i forliget er:

 • Forhøjelse af særlig opsparing med 2 procent.
 • Stigning i løn til elever.
 • Ret til seniorordning med op til 32 seniordage pr. år (selvfinansieret).
 • Fuld løn under forældreorlov.
 • Bedre vilkår ved børns sygdom og hospitalsindlæggelse.
 • Ret til 2 børneomsorgsdage (selvfinansieret).
 • Nye muligheder for ”aftalt uddannelse”.
 • Uddannelse til ophørte TR.
 • Længere opsigelsesvarsel for TR.
 • Sygdom en hindring for aftalt afspadsering.
 • Mere fleksibilitet ved planlægning af arbejdstid.
 • Fleksibilitet for ny indmeldte virksomheder.

Overenskomsten skal herefter til afstemning hos medlemmerne. Det sker når alle overenskomster er forhandlet færdig. Som medlem af TL modtager du afstemningsmateriale m.m. senere.

Er du nysgerrig efter at se forliget i sin helhed, kan du finde alle protokollater her.