Kooperationen

TL har indgået forlig med Kooperationen. Læs mere om forliget.

I det følgende præsenteres de punkter, som vil have særlig betydning i TL’erens hverdag.

De fire første punkter udgør efter TL’s mening de vigtigste forbedringer:

 1. Bidrag til fritvalgskontoen forhøjes samlet med 2 % i perioden, så det samlede bidrag bliver 4,32 %. 
 2. Der indføres fuld løn under de 13 ugers betalt forældreorlov.
 3. Hvis dit barn bliver syg, mens du er på arbejde, så kan du holde fri resten af dagen samt holde barns 1. sygedag den følgende dag.
 4. Gennem anvendelse af pensionsbidrag, fritvalgskonto og opsparing af feriefridage bliver det muligt at holde op til 32 dages ekstra fri uden nedgang i den udbetalte løn i de sidste arbejdsår. 
 5. Du får to årlige omsorgsdage, som du kan bruge i forbindelse med barns sygdom eller andet i relation til dine børn. Du kan enten holde dagene uden løn, eller du kan få dem betalt af din egen fritvalgskonto.
 6. Løn for elever stiger 1,7 % pr. overenskomstår. 
 7. Der indføres mulighed for at tage akademiuddannelser gennem aftale med arbejdsgiver. 
 8. Bliver du syg på en planlagt afspadseringsdag, så regnes dagen som sygdom og ikke afspadsering. 
 9. Nyindmeldte virksomheder i kooperationen har mulighed for indfasning af særlig opsparing.
 10. Vikarer får mulighed for at medtage anciennitet fra vikarbureau til rekvirentvirksomhed under bestemte forudsætninger. 
 11. Ophørte tillidsrepræsentanter får støtte til erhvervsuddannelse.
 12. Vederlag til tillidsrepræsentanter forøges.
 13. 1 år efter tillidsrepræsentanter stopper deres TR-hverv, har de samme beskyttelse, som da de var valgt.
 14. Tillidsrepræsentanten skal orienteres om ansættelser og afskedigelser. 

Værdien af den øgede indbetaling til fritvalgskontoen svarer til fire fridage. Du kan således undgå at gå ned i udbetalt månedsløn, selvom du benytter muligheden for to årlige omsorgsdage eller seniorfridage.

Overenskomsten skal herefter til afstemning hos medlemmerne. Som medlem af TL modtager du afstemningsmail m.m. i næste uge, og afstemningen løber til den 26. april 2017.