TL har indgået forlig med Praktiserende Landinspektørers Forening (PLF) om en ny 3-årig overenskomst. Lønnen stiger med 6,6 procent i perioden.

Forliget er en normalløns overenskomst, hvilket betyder, at lønstigningerne er aftalt centralt.

Lønnen stiger med:
2,0 % den 1. april 2017
2,2 % den 1. april 2018
2,4 % den 1. april 2019

Desuden kommer en ”pakke” til en værdi af 0,5 %. Samlet er der således tale om en økonomisk ramme på 7,1 %.

Vi har desuden aftalt etablering af efteruddannelsesudvalg i virksomhederne. I første omgang er det obligatorisk for de seks største landinspektørvirksomheder, mens øvrige kan gøre det frivilligt.

Se protokollatet om efteruddannelsesudvalg.

Pakken indeholder foruden ovenstående lønstigninger og aftalen om efteruddannelsesudvalg følgende elementer:
•    Eksplicit nævnt at der kan gives tillæg for målearbejde.
•    Lønstigning til elever på 1,7 % hvert af de 3 år (følger industriens område).
•    Ophør af pension ved 67 år er slettet, så der gives pension så længe man er beskæftiget.
•    Ikke afholdte feriefridage udbetales automatisk med maj-lønnen.
•    Den 5. seniorfridag med løn fra 1. april 2019.
•    Tilskud til deltagelse i TL-årsmøde stiger med 500 kroner.
•    Ret til to børneomsorgsdage uden løn - fra 1. maj 2017.
•    Barns sygedag, hvis sygdom opstår efter fremmøde på jobbet - fra 1. maj 2017.
•    Barns hospitalsindlæggelse – også hvis indlæggelse sker i hjemmet - fra 1. maj 2017.
•    Frihed til at følge barn under 14 år til læge og tandlæge - fra 1. maj 2017.
•    PLF har 15 arbejdsdage til at påtale valg af en talsmand.

Endelig skal det nævnes, at PLF havde en række krav om øget fleksibilitet, men de frafaldt disse krav under forhandlingerne, ligesom TL frafaldt en række krav under forhandlingerne.

Overenskomsten skal herefter til afstemning hos medlemmerne. Som medlem af TL modtager du afstemningsmateriale m.m. i næste uge, og afstemningen løber til den 26. april 2017.

Resultatet offentliggøres den 2. maj 2017.03.30.

Læs hele forhandlingsprotokollatet

Følg med i overenskomstforhandlingerne på www.tl.dk/ok17.