Tekniq

Her får du en hurtig gennemgang af forliget med Tekniq.

Det samlede forlig består af 18 protokollater.

Herunder har vi samlet de punkter, som vil have særlig betydning for din hverdag.

 • Gennem anvendelse af pensionsbidrag, fritvalgskonto og opsparing af feriefridag bliver det muligt at holde op til cirka 28 seniordage uden nedgang i den udbetalte løn i de fem sidste arbejdsår (protokollat 12).
 • Der indføres mulighed for at tage hele akademiuddannelser med fuld løn gennem aftale med arbejdsgiver (protokollat 17).
 • Der indføres fuld løn under 13 ugers betalt forældreorlov (protokollat 1).
 • Bidrag til fritvalgskontoen forhøjes med samlet 2 % i perioden, sådan at det samlede bidrag bliver 6,5 % (protokollat 8).
 • Den 24. december bliver betalt fridag.
 • Der bliver mulighed for at holde to omsorgsdage om året, som kan anvendes ved barns sygdom eller andet i relation til dine børn. Du kan enten holde dagene uden løn, eller du kan anvende penge på din fritvalgskonto (protokollat 3).
 • Hvis dit barn bliver sygt i løbet af arbejdsdagen, kan du nu tage dig af dit barn resten af dagen samt tage barns første sygedag dagen efter (protokollat 2).
 • Bliver du syg på en dag, hvor du ellers har planlagt afspadsering, regnes dagen som sygdom og ikke afspadsering (protokollat 15).
 • Du kan få betalt frihed i op til 5 dage ved dit barns hospitalsindlæggelse, også selv om indlæggelsen ikke sker på sygehuset, men i hjemmet (protokollat 4).
 • Lønnen for elever stiger 1,7 % pr. overenskomstår.
 • Arbejdsgiver får en udvidet mulighed for at pålægge overarbejde, når det ikke har været muligt at indgå en aftale om varierende ugentlig arbejdstid (protokollat 14).
 • Det bliver muligt ved lønfastsættelsen at indgå aftale om funktionsløn, hvor det aftales at lønnen også omfatter betaling for overarbejde (protokollat 16).

Overenskomsten skal herefter til afstemning hos medlemmerne, og du hører fra os igen, når tiden nærmer sig.

Læs mere om overenskomstforhandlingerne på www.tl.dk/ok17.