Her kan du se nyheder på TIO-området.

23. august 2018

 

Så er der endelig aftalt nye datoer, hvor vi fortsætter forhandlingerne.

 

TIO - nu Dansk TEater - og TL har aftalt at forhdnle videre den 14. november og den 22. november 2018.

 

 

7. februar 2018

Der er stadig stor afstand mellem parterne - men også nogle områder, hvor vi er relativt tæt på hinanden.

Den store uenighed er i forhold til lønnen. Vi forsøger at udarbejde et nyt system i.f.t. lønfastsættelsen, men der er absolut ikke enighed om, hvordan lønniveauet skal være i de forskellige kategorier. Der er intet der tyder på, at vi kan blive enige. Vi må derfor sandsynligvis arbejde videre med det "lønsystem", som vi kender.

Vi forsøger sammen med TIO at finde ny forhandlingsdato, så vi kan komme videre. Pt. afventer vi forslag til ny mødedato fra TIO.

 

8. december 2017

OK 17 - TIO

På det tredie forhandlingsmøde den 5. december 2017 aarbejdede vi videre med de konkrete tekstforslag, der var udarbejdet på forskellige temaer.

Flere ting tror vi på, vi godt kan opnå enighed om - men der er jo tale om "en samlet pakke", så alt skal falde på plads.

Begge parter skal arbejde videre med bl.a. lønbestemmelsen, så vi har noget mere konkret, når vi mødes næste gang. Næste møde er aftalt til den 7. februar 2018.

 

16. november
OK17 – TIO
De indkomne krav fra medlemmer og fra TR teaternetværket er blevet behandlet, formuleret og godkendt i TR teaternetværket i slutningen af maj 2017 og endeligt besluttet i TL’s Hovedbestyrelse den 8. juni 2017.
 
TL’s krav er fremsendt til TIO den 12. juni 2017.
TL’s krav kan ses her.
 
TIO’s krav har TL modtaget den 3. juli 2017.
TIO’s krav kan ses her.
 
TR-teaternetværket har besluttet, at Kim Malmose, formand for det faglige netværk for teaterteknikerne og Jacob Rasmussen, Mungo Park, deltager i forhandlingerne sammen med Anne Hjorth fra forbundet.
 
Det første forhandlingsmøde – hvor kravene blev udvekslet og gennemgået blev afholdt den 19. september.
 
Det andet forhandlingsmøde blev afholdt den 30. oktober. Her gik vi lidt dybere ned i kravene for bl.a. at se, hvad der skal arbejdes videre med, hvad der eventuelt skal undersøges lidt nærmere, og hvad skal der udarbejdes konkrete tekstforslag til.
 
Det tredje forhandlingsmøde er aftalt til den 5. december 2017.