Næsten alle overenskomsterne på det private arbejdsmarked skal fornyes i foråret 2020. Følg med i forhandlingerne her på siden.

 

 

Nyheder

17. januar 2020

Procedurer for konfliktvarsel OK20

Overenskomsterne på det private arbejdsmarked udløber med 29. februar 2020, og det betyder, at alle de private overenskomster skal være færdigforhandlet inden 1. marts 2020.
Vi forventer ikke, at vi når at færdigforhandle alle overenskomsterne inden for denne tidsfrist.  

Derfor vil vi med stor sandsynlighed skulle afgive konfliktvarsel 7. februar 2020 for at overholde procedurerne. At der er givet konfliktvarsel, betyder i praksis, at man ikke kan udmelde sig af TL, fra konfliktvarslet er afgivet, og til urafstemningen er færdig, og et resultat foreligger. Til gengæld har man ret til konfliktstøtte, hvis man melder sig ind, inden konfliktvarslet er afgivet.

TL forventer naturligvis, at arbejdsgiverorganisationerne også er konstruktive og realistiske i forhandlingerne, og vi dermed finder løsninger, så resultaterne kan komme til afstemning engang medio april. Skulle der blive konflikt, vil det sandsynligvis blive engang sidst i marts eller efter urafstemningen, hvis medlemmerne stemmer nej til resultatet. Hvordan man praktisk skal forholde sig i sådan en situation, skriver vi ud om, hvis det bliver aktuelt. 

 

8. januar 2020

I dag mødtes forhandlerne fra Dansk Industri med forhandlerne fra CO-Indstri, som bl.a. repræsenterer TL's medlemmer. Dermed er OK20 for alvor skudt i gang.

 

29. november 2019

Der er fuld gang i opstartsforhandlingerne på de enkelte overenskomstområder. Klik i menuen til venstre og se nyheder på netop din overenskomst.

 

26. september 2019 

TL lægger op til fleksibel overenskomst

TL’s medlemmer vil selv vælge, hvad de vil bruge deres nye overenskomst til. Derfor bliver TL’s hovedkrav ved overenskomstforhandlingerne for de privatansatte i 2020 mere fleksibilitet og bedre psykisk arbejdsmiljø.
Læs mere

 

18. september 2019 

OK-krav parat til godkendelse

Kravsindsamlingen er afsluttet og arbejdet med at formulere, udtage og prioritere kravene til OK20 er i fuld gang.

TL har modtaget 1170 svar på OK20-spørgeskemaet og fået indsendt krav fra netværk, virksomheder og enkeltpersoner. Alt dette har dannet grundlag for kravene til OK20.

Den 23. september træffer Faglig politisk udvalg (FPU) beslutning om den endelige prioritering inden HB får kravene til endelig godkendelse.

Den 30. september afleveres krav på industriens område til CO-industri. Herefter begynder udtagning og prioritering af krav på alle øvrige områder.

 


20. maj 2019
Kravsindsamlingen er startet
Hvis ikke du har modtaget et spørgeskema på mail, skal du kontakte din lokale TL-afdeling.