Så er det blevet tid til at stemme om overenskomsterne i det private.

 


Kære medlem

Det har været nogle udfordrende overenskomstforhandlinger. Både i forhandlingslokalerne og ikke mindst uden for, hvor corona i store træk har lukket landet ned. 

Vi har fortsat forhandlingerne, for de private overenskomster har afgørende betydning for hele det danske arbejdsmarked. For dig og dine kolleger. Derfor er jeg glad for, vi kom i mål med alle overenskomster under DA. 

Selvom corona selvfølgelig er det, der betyder allermest lige nu, så er overenskomsterne det fundament, vi skal bygge videre på de kommende år. Derfor håber jeg meget, du har lyst til at stemme inden den 15. april kl. 15.

Jeg vil sammen med et stort flertal af TL’s hovedbestyrelse varmt anbefale dig at stemme ja.

Stem med NemId

Fælles for aftalerne er, at de sikrer et markant løft af fritvalgskontoen fra 4% til 7% over den 3-årige periode, overenskomsterne løber. Fritvalgskontoen kan du få udbetalt som løn, pension eller fridage (f.eks. seniordage eller børneomsorgsdage).

Hovedpunkter for aftalerne 2020 - 2023
• 3% ekstra på fritvalgskontoen
• Ret til fri på barns anden hele sygedag 
• 8 ugers forældreorlov til den anden forælder

Dertil kommer en række forbedringer af de enkelte overenskomster. Vil du læse mere om resultatet inden for netop din overenskomst, så kan du finde alle aftalerne i højre spalte her på siden.

Jeg håber, du vil benytte dig af din ret til at stemme – din stemme er vores fælles styrke.

På de private overenskomster stemmer alle fagforbund samlet. Resultatet offenliggøres 16. april. Ved et samlet ja træder aftalerne i kraft med tilbagevirkende kraft fra 1. marts 2020. Ved et nej vil strejke begynde 21. april. 

Venlig hilsen

Lone Engberg Thomsen
Forbundsformand