Så er det blevet tid til at stemme om de offentlige overenskomster.

 

Kære medlem

Det har været nogle lange og hårde overenskomstforhandlinger, men vi kom i mål med aftaler for alle. 

Jeg har været utroligt glad for det sammenhold og den opbakning, vi er blevet mødt med fra medlemmerne og befolkningen.

Det er nu tid til at stemme om aftalerne.

Jeg vil sammen med TL’s hovedbestyrelse varmt anbefale dig at stemme ja.

Fælles for aftalerne er, at de sikrer offentligt ansatte reallønstigninger de næste tre år, og at lønningerne stiger i samme takt som på det private område. 

Det er meget fortjent, og det var de fælles krav, vi gik ind til overenskomstforhandlingerne med.

Hovedpunkter for aftalerne 2018 - 2021

  • En økonomisk ramme på 8,1%.
  • Reallønstigninger.
  • Privatlønsværnet er afskaffet, så offentligt ansatte nu er sikret tilnærmelsesvis samme lønudvikling som privatansatte.
  • Midler til de enkelte organisationers forhandlinger
  • En betryggelse af den betalte spisepause.

Dertil kommer en række forbedringer af de enkelte overenskomster. Vil du læse mere om resultatet inden for netop dit område, så kan du finde alle aftalerne i højre spalte på denne side.

Jeg håber, du vil benytte dig af din ret til at stemme – din stemme er vores fælles styrke.

Ved et ja træder aftalerne i kraft. Ved et nej vil strejke begynde 11. juni.

Venlig hilsen

Lone Engberg Thomsen
Forbundsformand