TL, DOBL og IDA mødtes med KL, for at uddybe de krav vi udvekslede i december.

Hvor mange penge der er at forhandle om, er endnu ikke fastlagt ved de generelle forhandlinger, men KL indledte med en forventning om, at der bliver tale om en stram økonomisk ramme. KL har et ønske om, at alle de kommunale overenskomster skal være fleksible og forholdsvis enkle at håndtere for det enkelte beredskab. De krav som KL særligt valgte at fremhæve var bl.a.:

  • Seniordage ændres, så de som udgangspunkt udbetales som bonus med mulighed for i stedet at vælge pension eller frihed. KL kræver desuden, at retten til seniordage udskydes i tråd med at man går senere på pension.
  • Ledere skal lokalt have mulighed for at forhandle deres egen løn.
  • Forenkling af arbejdstidsbestemmelser.

Herefter præsenterede lønmodtagerorganisationerne vores krav, hvoraf der særligt blev fremhævet følgende:

  • Højere grundløn, vagt og udkaldsbetaling.
  • Højere pension.
  • Forbedrede/præcisering af vilkår ved indsatsledervagter.
  • Rettigheder omkring kompetenceudvikling forbedres.

Efter begge parter havde uddybet kravene og stillet opklarende spørgsmål til modpartens krav, kunne vi ikke komme længere. Det skyldes, at organisationerne på lønmodtagersiden har aftalt ikke at indgå i forhandlinger, før Lærernes Centralorganisation har haft reelle forhandlinger med KL. Indtil der er givet grønt lys for, at der er fremskridt i lærernes forhandling, er alle andre forhandlinger derfor på stand-by. Følg med her på siden, hvor vi løbende skriver, når der er nyt på området.

Sideløbende med TL’s forhandlinger bliver en række generelle emner forhandlet af KL og Forhandlingsfællesskabet. Her kan du se Forhandlingsfællesskabets generelle krav og KL’s generelle krav.