Der er aftalt første forhandlingsmøde på Audiologi overenskomsten den 5. januar 2018.

På mødet skal TL præsentere kravene til overenskomsten for hinanden. På mødet vil det også blive aftalt, hvad der skal regnes på, og hvad der eventuelt skal undersøges nærmere for at blive klar til at indgå et forlig. Typisk vil forløbet være 3 forhandlingsmøder, hvor det sidste efter tidsplanen skal være afsluttet senest den 28. februar 2018.

De tværgående krav, det vil sige de krav der gælder for alle regionalt ansatte, uanset hvilken overenskomst man er ansat på, vil blive forhandlet sideløbende. Det samlede resultat for dig, der er ansat på audiologi overenskomsten, vil derfor bestå dels af det, der bliver aftalt for alle regionalt ansatte, og dels det der bliver aftalt konkret for din overenskomst.

Følg med på tl.dk/ok18 der vil vi løbende orientere om forhandlingerne.