TL mødtes med RLTN i Danske Regioner, for at uddybe de krav vi udvekslede i december.

RLTN præsenterede deres krav og indledte med en forventning om, at der bliver tale om en stram økonomisk ramme, men præcis hvor mange penge der er at forhandle om, er endnu ikke fastlagt ved de generelle forhandlinger.

RLTN fremhævede, at udviklingstendenser stiller krav til øget fleksibilitet, mobilitet og tilgængelighed og de ser en fremtid præget af et stigende antal patienter, men ikke flere ressourcer. RLTN ønsker at tilpasse bestemmelser om seniorbonus til lovgivning om folkepension, dvs. 5 år før folkepensionsalder.

Herefter præsenterede vi vores krav, hvoraf vi særligt fremhævede følgende:

  • Højere grundløn er det vigtigste krav fra vores side.
  • Højere pension.
  • Flere penge til mulighed for efteruddannelse via kompetencefonden.
  • Overenskomstdækning af nye tekniske uddannelser.

Efter begge parter havde uddybet kravene og stillet opklarende spørgsmål til modpartens krav, kunne vi ikke komme længere. Det skyldes, at organisationerne på lønmodtagersiden har aftalt ikke at indgå i forhandlinger, før Lærernes Centralorganisation har haft reelle forhandlinger med KL.

Indtil der er givet grønt lys for, at der er fremskridt i lærernes forhandling, er alle andre forhandlinger derfor på stand-by. Følg med her på siden, hvor vi løbende skriver, når der er nyt på området.