OK20 - overenskomstforhandlinger på det private arbejdsmarked

Næsten alle overenskomsterne på det private arbejdsmarked skal fornyes i foråret 2020. Følg med i forhandlingerne her på siden.

 

 

Nyheder

D. 1. juli 2020

OK20: Kooperationens overenskomst enstemmigt vedtaget

Overenskomsten for Kooperationen er stemt hjem. 100% stemte ja til resultatet.

Læs mere

 

D. 15. juni 2020

Forlig om overenskomst med Kooperationen 2020 

TL og Kooperationen har indgået forlig om en ny 3-årig overenskomst for medlemmer omfattet af overenskomsten med Kooperationen. Aftalen indeholder b.la. pæne stigninger på fritvalgskontoen og tre ugers ekstra orlov til den anden forælder/fædre.

Læs mere

 

8. juni 2020

OK20: Stort flertal for PLF overenskomst

Overenskomsten for Praktiserende Landinspektørers Forening (PLF) er stemt hjem med et stort flertal.

Læs mere

 

15. maj 2020

Forlig om ny overenskomst med PLF

Teknisk Landsforbund og Praktiserende Landinspektørers Forening (PLF) har tirsdag indgået aftale om en ny 3-årig overenskomst.

Læs mere

 

16. april 2020

Overbevisende JA til OK20 

95% af TL'erne stemte JA til de nye overenskomster. Læs mere

 

15. marts 2020

Forlig om ny overenskomst for tekniske funktionærer med DIO II

Teknisk Landsforbund og DIO II har natten til søndag indgået aftale om en ny 3-årig overenskomst for teknikere.

Læs mere

 

9. marts 2020

Forlig om ny overenskomst med Dansk Erhverv Arbejdsgiver

Teknisk Landsforbund og Dansk Erhverv Arbejdsgiver har mandag formiddag indgået aftale om en ny treårig overenskomst for teknikere.

Læs mere

 

6. marts 2020

Forlig om ny overenskomst med Dansk Mode og Textil

Teknisk Landsforbund og Dansk Mode og Textil har fredag indgået forlig om ny overenskomst

Læs mere

 

5. marts 2020

Forlig om ny overenskomst med Dansk Byggeri

Teknisk Landsforbund og Dansk Byggeri har onsdag aften indgået aftale om en ny 3-årig overenskomst for teknikere.

Læs mere

 

3. marts 2020

Forlig om ny overenskomst med TEKNIQ Arbejdsgiverne

Teknisk Landsforbund og TEKNIQ Arbejdsgiverne har mandag aften indgået aftale om en ny 3-årig overenskomst for teknikere.

Læs mere

 

28. februar 2020

Forlig om ny overenskomst med DIO 2

TL og Dansk Industri har fredag morgen indgået aftale om en ny 3-årig overenskomst for DIO 2 - Arkitektbranchen. Aftalen indeholder bl.a. en særlig opsparing på 3% og tre ugers ekstra orlov til fædre.

Læs mere

 

27. februar 2020

Stop for udmeldelser af TL

Overenskomstforhandlingerne på det private område er i fuld gang. Der er som bekendt kommet forlig på industriens område, og forhandlingerne på de øvrige overenskomstområder kører fredeligt og planmæssigt.

Der er afsendt konfliktvarsler, så alle formalia er overholdt, hvis det skulle komme så vidt som en konflikt.

Første konfliktvarsel blev afsendt d. 13. februar 2020, hvilket betyder, at det fra denne dato ikke er muligt at melde sig ud af TL.

Udmeldelsesstoppet gælder for alle medlemmer og varer indtil urafstemningen er afsluttet, såfremt det bliver et samlet ja til overenskomsterne.

Når overenskomsterne er vedtaget, vil udmeldelserne blive ekspederet i rækkefølge med tilbagevirkende kraft og med det normale varsel. 

 

9. februar 2020

Forlig om nye overenskomster på industriens område

CO-industri og Dansk Industri har indgået en aftale om nye overenskomster på industriens område. Aftalen er treårig og giver blandt andet mere på fritvalgskontoen og tre uger ekstra forældreorlov til fædre.

Læs mere
 

29. januar 2020

Bliv medlem - og få konfliktstøtte og indflydelse

I tilfælde af konflikt udbetaler TL konfliktstøtte på kr. 950 pr. konfliktdag til medlemmer, som er indmeldt i TL, inden overenskomsten bliver opsagt d. 7. februar 2020.

Husk også at det kun er medlemmer, som kan stemme om overenskomstforliget, så hvis du vil have indflydelse, skal du være TL-medlem.
 

17. januar 2020

Procedurer for konfliktvarsel OK20

Overenskomsterne på det private arbejdsmarked udløber med 29. februar 2020, og det betyder, at alle de private overenskomster skal være færdigforhandlet inden 1. marts 2020.
Vi forventer ikke, at vi når at færdigforhandle alle overenskomsterne inden for denne tidsfrist.  

Derfor vil der med stor sandsynlighed blive afgivet konfliktvarsel for at overholde procedurerne. At der er givet konfliktvarsel, betyder i praksis, at man ikke kan udmelde sig af TL, fra overenskomsten er opsagt, og til urafstemningen er færdig, og et resultat foreligger. Til gengæld har man ret til konfliktstøtte, hvis man melder sig ind, inden overenskomsten er opsagt d. 7. februar 2020.

TL forventer naturligvis, at arbejdsgiverorganisationerne også er konstruktive og realistiske i forhandlingerne, og vi dermed finder løsninger, så resultaterne kan komme til afstemning engang medio april. Skulle der blive konflikt, vil det sandsynligvis blive engang sidst i marts eller efter urafstemningen, hvis medlemmerne stemmer nej til resultatet. Hvordan man praktisk skal forholde sig i sådan en situation, skriver vi ud om, hvis det bliver aktuelt. 

 

8. januar 2020

I dag mødtes forhandlerne fra Dansk Industri med forhandlerne fra CO-Indstri, som bl.a. repræsenterer TL's medlemmer. Dermed er OK20 for alvor skudt i gang.

 

29. november 2019

Der er fuld gang i opstartsforhandlingerne på de enkelte overenskomstområder. Klik i menuen til venstre og se nyheder på netop din overenskomst.

 

26. september 2019 

TL lægger op til fleksibel overenskomst

TL’s medlemmer vil selv vælge, hvad de vil bruge deres nye overenskomst til. Derfor bliver TL’s hovedkrav ved overenskomstforhandlingerne for de privatansatte i 2020 mere fleksibilitet og bedre psykisk arbejdsmiljø.
Læs mere

 

18. september 2019 

OK-krav parat til godkendelse

Kravsindsamlingen er afsluttet og arbejdet med at formulere, udtage og prioritere kravene til OK20 er i fuld gang.

TL har modtaget 1170 svar på OK20-spørgeskemaet og fået indsendt krav fra netværk, virksomheder og enkeltpersoner. Alt dette har dannet grundlag for kravene til OK20.

Den 23. september træffer Faglig politisk udvalg (FPU) beslutning om den endelige prioritering inden HB får kravene til endelig godkendelse.

Den 30. september afleveres krav på industriens område til CO-industri. Herefter begynder udtagning og prioritering af krav på alle øvrige områder.

 


20. maj 2019
Kravsindsamlingen er startet
Hvis ikke du har modtaget et spørgeskema på mail, skal du kontakte din lokale TL-afdeling.