Grønland

Overenskomsten godkendt
Urafstemningen OK20 Grønland er afsluttet.

67% af de stemmeberettigede har afgivet deres stemme.
Heraf har 100% stemt JA til resultatet.

Overenskomsten er således godkendt.

 

Fornyelse af overenskomsten for teknikere i Grønland
Overenskomsten for teknikere i Grønland er blevet fornyet ved forhandling i Nuuk i uge 33.

Resultatet
Alle hidtil afsluttede overenskomster med andre organisationer er afsluttet med 4-årige aftaler og indenfor en ramme på mellem 3% og 5%.

Overenskomstperiode og ramme
Overenskomsten for fornyet for perioden 1. april 2020 – 31. marts 2024.

Der er forhandlet inden for en nettoramme på 4,5%.

Se hele resultatet