Forhandlinger på hele det kommunale område.

En lang række aftaler omfatter alle kommunalt ansatte, det gælder fx aftaler om generel løn, ferie, barsel, seniorpolitik m.m. Her vil du kunne følge med i nyheder om de generelle forhandlinger mellem Forhandlingsfællesskabet og KL.

De generelle forhandlinger på det kommunale område varetages af Forhandlingsfællesskabet. Baggrunden for forhandlingerne set fra lønmodtagernes perspektiv er beskrevet i Forhandlingsfællesskabets pejlemærker, hvor du kan læse om seniorindsats, attraktive arbejdspladser, styrket arbejdsmiljøindsats og lønudvikling.

Nyheder

15. december 2020

OK21: Reallønnen skal sikres

Reallønnen skal sikres. Det er et af hovedkravene fra de faglige organisationer, når de offentlige overenskomstforhandlinger snart går i gang.

Læs mere

6. november 2020

Nyvalgt formand til forhandlingsudvalgsmøde i OAO

Der var bl.a. reallønssikring og fritvalgsordning på dagordenen, da forbundene i OAO mødtes for at diskutere OK21-ønsker.

Læs mere