Forhandlinger på hele det regionale område.

En lang række aftaler omfatter alle regionalt ansatte, det gælder fx aftaler om generel løn, ferie, barsel, seniorpolitik m.m. Her vil du kunne følge med i nyheder om de generelle forhandlinger mellem Forhandlingsfællesskabet og RLTN.

De generelle forhandlinger på det regionale område varetages af Forhandlingsfællesskabet. Baggrunden for forhandlingerne set fra lønmodtagernes perspektiv er beskrevet i Forhandlingsfællesskabets pejlemærker, hvor du kan læse om seniorindsats, attraktive arbejdspladser, styrket arbejdsmiljøindsats og lønudvikling.

Nyheder

4. marts 2021

Aftale i hus for bygningskonstruktører i regionerne

Mere i pension, forhøjelse af løntrin og flere penge til efteruddannelse til bygningskonstruktører i regionerne.

Læs mere

1. marts 2021

Aftale i hus for byggeri, miljø og energi i regionerne

Mere i pension, forhøjelse af løntrin og flere penge til efteruddannelse til ansatte på overenskomsten for byggeri, miljø og energi i regionerne.

Læs mere

1. marts 2021

Aftale i hus for audiologiassistenter i regionerne

Bedre muligheder for efteruddannelse og mere i pension til audiologiassistenter i regionerne.

Læs mere

20. februar 2021

OK21: Reallønsstigninger i regionerne

Overenskomstforlig sikrer ansatte i regionerne 5,02% mere i løn over de næste tre år.

Læs mere

26. januar 2021

OK21: Forhandlinger går ind i afgørende fase

Forhandlingerne om overenskomster for 800.000 offentligt ansatte går nu ind i den afgørende fase, hvor parterne skal forsøge at nå hinanden.

Læs mere

15. december 2020

OK21: Reallønnen skal sikres

Reallønnen skal sikres. Det er et af hovedkravene fra de faglige organisationer, når de offentlige overenskomstforhandlinger snart går i gang.

Læs mere

6. november 2020

Nyvalgt formand til forhandlingsudvalgsmøde i OAO

Der var bl.a. reallønssikring og fritvalgsordning på dagordenen, da forbundene i OAO mødtes for at diskutere OK21-ønsker.

Læs mere