Forhandlinger på hele det regionale område.

En lang række aftaler omfatter alle regionalt ansatte, det gælder fx aftaler om generel løn, ferie, barsel, seniorpolitik m.m. Her vil du kunne følge med i nyheder om de generelle forhandlinger mellem Forhandlingsfællesskabet og RLTN.

De generelle forhandlinger på det regionale område varetages af Forhandlingsfællesskabet. Baggrunden for forhandlingerne set fra lønmodtagernes perspektiv er beskrevet i Forhandlingsfællesskabets pejlemærker, hvor du kan læse om seniorindsats, attraktive arbejdspladser, styrket arbejdsmiljøindsats og lønudvikling.

Nyheder

6. november 2020

Nyvalgt formand til forhandlingsudvalgsmøde i OAO

Der var bl.a. reallønssikring og fritvalgsordning på dagordenen, da forbundene i OAO mødtes for at diskutere OK21-ønsker.

Læs mere