Fordele ved at bruge Teknik & Design

Du får din løn inden for 48 timer

Du er garanteret løn, når du er syg.

Du er garanteret løn, selvom kunden ikke betaler.

Du optjener ret og penge til ferie.

 

 • Hvad koster Teknik & Design?

  Prisen for at køre en freelanceopgave via Teknik & Design er 8% af fakturasum kunden betaler - ekskl. moms.

   

  Administrationsgebyret er blandt andet med til at dække:

  o   Løn under sygdom - indtil 14 dage.

  o   Løn selvom kunden ikke betaler til tiden.

  o   Forsikringer

   

 • Hvem kan bruge Teknik & Design?

  Alle er velkomne til at køre opgaver via Teknik & Design. Vi har mange forskellige typer freelancere, som fx

  - Iværksættere, som vil prøve livet som freelancer

  - Studerende, som vil gøre vejen til arbejdsmarkedet lettere - og få noget på deres CV

  Dagpengemodtagere, som er ansat som lønmodtagere hos Teknik & Design, optjener timer på deres freelanceopgaver

   

 • Sådan finder du den rigtige pris

  Det kan være svært at fastsætte løn for sit arbejde. Den helt rigtige pris er lav nok til, at kunden vil betale den, men samtidig høj nok til at du kan leve af den som professionel freelancer.

  Vi har over 25 års erfaring med freelanceopgaver inden for mange brancher. Som en del af Teknisk Landsforbund kender vi de overenskomstmæssige rettigheder, som gælder.

  I vores faglige rådgivning sørger vi for, at du husker det hele, når du skal fastsætte din pris, så du får de samme goder som dine kolleger.

   

  Af den pris kunden betaler, skal der være penge til:

  • Pensionsopsparing
  • Efteruddannelse
  • Sygdom 
  • Barns 1. og 2. sygedag
  • Ferie og feriefridage
  • Overarbejde
  • Transport- og forberedelsestid
  • Hjemmearbejdsplads
  • Administrationsgebyr til Teknik & Design på 8%

   

   

  Brug vores excel-ark som regnemaskine til at se den rigtige løn for dig

  Sådan beregner vi din løn - og kundens pris

   

 • Tilmelding til gratis database

  Vi har over 1500 freelancere i vores database - og det er gratis at være med.

  Som freelancer hos Teknik & Design er det dig, der finder kunderne, og dig der bestemmer, hvilke arbejdsopgaver du vil udføre.

  Når du har sendt Tilmeldingsskemaet, modtager du en velkomstmail, så du ved, at tilmeldingen er modtaget, og du er oprettet i vores database.

  Husk at sende skemaet via sikker mail på secure@tl.dk eller pr. brev.

  Tilmeldingsskema

 • På kontoret

  Teknisk Landsforbund oprettede freelancebureauet i 1992 som et selvstændigt aktieselskab med det formål at hjælpe freelancere med administration af opgaver. 

  I 2013 blev Teknik & Design en del af Teknisk Landsforbund under cvr nr. 11886817

  Adresse
  Nørre Voldgade 12 A
  1358 København K

  Telefon 33 43 66 11

  Sikker mail secure@tl.dk

   

  Mail kontakt@teknikogdesign.dk


  På kontoret træffer du:

  Bettina Uttrup. Økonomiansvarlig og rådgivningskonsulent
  Charlotte Dahm-Johansen. Markedsføringsansvarlig og rådgivningskonsulent

 • Tilbage til forsiden

  Kom tilbage til forsiden her

Pension til freelancere

Medlemsplus er PFA's nye tilbud til TL-medlemmer, som arbejder freelance og gerne vil sikre en god pension.

Hvad skal du have i løn?

Prøv vores Lønberegner til at udregne din løn - eller kundens pris