Hvis du bliver syg, før din ferie begynder, har du ikke pligt til at holde din aftalte ferie. Vælger du ikke at begynde din ferie, da skal du melde dig syg på samme måde, som du plejer. Du skal melde dig syg senest om morgenen den første feriedag.

Bliver du rask i ferieperioden, da har du to valg: Enten holder du resten af ferien, eller du møder på arbejde i resten af den planlagte ferieperiode. Når du er rask, skal du med det samme meddele din arbejdsgiver, hvad du ønsker at gøre.

Du har krav på erstatningsferie for de feriedage, som du ikke har holdt p.g.a. sygdom.

Sygdom opstået under ferie
Opstår sygdom under ferien, har du mulighed for at få erstatningsferie, hvis du opfylder visse betingelser:

  1. Du skal melde dig syg efter virksomhedens almindelige regler for sygemelding.
  2. Du skal fra dag 1 skaffe dig dokumentation for sygdommen i form af en lægeerklæring. Du skal selv betale for dokumentationen!
  3. Når du har været syg i 5 dage, kan du få erstatningsferie for sygedage ud over 5 dages sygdom.
  4. Når du bliver rask, meddeler du dette til arbejdsgiver. Du kan herefter vælge at holde resten af den oprindeligt aftalte ferie eller genoptage arbejdet.
  5. Kan erstatningsferien ikke holdes i ferieåret overføres den til næste ferieår.

Bliver du syg under din ferie, er det under alle omstændigheder en god idé at kontakte din lokalafdeling for yderligere vejledning.

Hvis virksomheden holder ferielukket, er det vigtigt, at I har en aftale om, hvordan I skal give besked, hvis I bliver syge, og hvordan I kan raskmelde jer igen.