Er du ledig eller i job? Vil du gerne høre om, hvilke muligheder du har indenfor efter- og videreuddannelse?  Vil du gerne høre om, hvilke økonomiske muligheder (tilskud), der er for at blive opkvalificeret indenfor dit fag?

Der er rigtig mange kursustilbud at vælge imellem - både for personer med en erhvervsuddannelse, men også for dem, som har en lang eller mellemlang uddannelse. Hvor gode er dine kompetencer, for eksempel indenfor CAD, web, ledelse, projektledelse, LEAN, sprog m.m.?

Uddannelseskonsulent Gitte Linding hos Erhvervsakademi SydVest i Esbjerg tilbyder dig en uforpligtende samtale om dine kompetencer og de efter- og videreuddannelsesmuligheder (på alle niveauer), som kan klæde dig godt på til fremtiden. Dette kan munde ud i et forslag til en uddannelsesplan for dig.

Tidspunkt for kompetenceafklaringen

Der er mulighed for at blive kompetenceafklaret den 2. onsdag i måneden i tidsrummet kl. 14.00 – 17.00.
Næste gang 10. april og dernæst 8. maj 2019.

Sted

Kompetenceafklaringen foregår hos:

Teknisk Landsforbund SydVest, Exnersgade 37,

6700 Esbjerg

Kontakt TL SydVest

Esbjerg, tlf. 76 10 46 00

Aabenraa, tlf. 76 10 46 06

Mail: tlsydvest@tl.dk

- og book en aftale med os og Erhvervsakademi SydVest.