Mød en kollega

TL's faglige netværk Brand og Redning består af medlemmer med mange forskellige baggrunde og job. Mød nogle af medlemmerne her.

Brandsyn på søfartsmuseet - Teknikeren 02.2017
M/S Museet for Søfart i Helsingør ligger under jorden. Det giver særlige udfordringer for brandmyndighederne. Teknikeren har været med til et brandsyn på museet.

”En god flugtplan kan redde liv” - Teknikeren 06.2015
Teknisk designer Ann Ravn sprang ud som freelancer for knap to år siden. Hendes speciale er oversigtsplaner og flugtvejsplaner, og kunderne tæller i dag landets største installationsvirksomheder.

På brandsyn i IKEA
Teknikeren 02.2011
Bygningskonstruktør Mie Dahl er i færd med at færdiggøre uddannelsen til beredskabsinspektør, og Teknikeren tog med, da den 14.500 kvadratmeter store IKEA i Aarhus blev taget i brandteknisk øjesyn.

Inden alarmen går
Teknikeren 07.2009

Jobbet som indsatsleder handler om at træffe svære beslutninger i en fart. Og om et ansvar, som kræver brede skuldre. Men nogle dage handler det også bare om at se Niels Hausgaard i fjernsynet med en god kollega.