Som ansat på en virksomhed med en overenskomst mellem TL og Arbejdsgiverne (tidl. DS Håndværk & Industri) har du mulighed for at komme på efteruddannelse, du selv vælger.

Kompetencefonden med Arbejdsgiverne giver tilskud til to ugers selvvalgt efteruddannelse om året. Du kan maksimalt spare seks uger op til selvvalgt efteruddannelse og bruge den til et længere eller flere korte forløb.

 • Hvad får jeg dækket?

  Der kan opnås støtte til:

  • Løn i uddannelsesperioden inklusiv arbejdsgivers andel af pension og feriepenge (100 %)
  • Dækning af udgifter til kursusgebyr
  • Kursusmaterialer
  • Transport til og fra kursussted
  • Ophold ved internatkurser

  Den samlede støtte kan ikke overstige 15.000 kr. pr. person pr. kalenderår til dækning af ovenstående udgifter.

 • Hvilken efteruddannelse kan jeg vælge?

  Der kan søges støtte til mange forskellige slags kurser og uddannelser:

  • Efteruddannelse indenfor industriens område
  • Almene kurser
  • Akademiuddannelser f.eks. indenfor ledelse og samarbejde
  • Enkeltfag på erhvervsuddannelser
  • Fagmoduler fra merkonomuddannelserne
  • Enkeltfag/fagmoduler på erhvervsakademiuddannelser
  • Enkeltfag på diplomuddannelser
  • Enkeltfag på masteruddannelser
  • Private kurser


 • Hvordan gør jeg?

  Medarbejderen aftaler under hensyntagen virksomhedens produktionsforhold den fornødne frihed til deltagelse i det ønskede kursusforløb.

  Medarbejderen udfylder herefter ansøgningsskemaet,  som underskrives af begge parter.

  Derefter sendes ansøgningsskemaet ind til Kompetenceudviklingskontoens sekretariat.

  Ansøgningen skal være sekretariatet i hænde senest en måned før uddannelsen starter. Den behandles hurtigst muligt.

  Når ansøgningen er godkendt, får medarbejder og virksomhed besked herom.

  Alle udgifter, der kommer til i forbindelse med uddannelsesaktiviteten, betales af virksomheden, som efterfølgende refunderes af kompetenceudviklingskontoen. Der refunderes ikke udgifter til uddannelsesaktiviteter, der er påbegyndt, før der foreligger en bevilling fra kompetenceudviklingskontoen.

  Pengene udbetales, når uddannelsesaktiviteterne er afsluttet, og sekretariatet har modtaget en kopi af kursusbeviset.