Bæredygtigt Byggeri

Om Søren Dyck-Madsen:
Søren er uddannet bygningsingeniør. Han er seniorkonsulent i den grønne tænketank CONCITO, konsulent for miljøorganisationen Det Økologiske Råd og evaluator for Energistøtteprogrammet EUDP samt tidligere og nuværende medlem af en lang række statslige råd, arbejdsgrupper og samarbejder.

Foredraget:
Alle taler om bæredygtighed og herunder om Bæredygtigt Byggeri. Og næsten lige så mange taler forbi hinanden, fordi der er så mange forskellige opfattelser af, hvad et Bæredygtigt Byggeri kan og skal omfatte.

Kom og hør en gennemgang af en række forskellige definitioner og udstrækninger af Bæredygtigt Byggeri, og stil dine spørgsmål til oplægsholderen undervejs gennem oplægget.

Bliv klogere på bæredygtighedsbegrebet, få et overblik over de forskellige certificeringer og hør om, hvordan forsyningssiden kan medtænkes, når bygningsingeniør Søren Dyck-Madsen bl.a. kommer ind på følgende:

  • Bæredygtighedskrav i Bygningsreglementet, i den frivillige certificeringsordning DGNB og i den kommende frivillige bæredygtighedsklasse.
  • Bæredygtige Bygninger i både opførelse, drift og vedligehold og ombygning/nedrivning.
  • Bæredygtige Bygninger som en positiv fleksibel medspiller i et energisystem, hvor tidspunkt og maksimal effekt for energibehovet bliver stadig vigtigere.
  • Bæredygtige bygninger og kloge m2 – kan vi tilfredsstille samme behov på færre kvadratmeter.
  • Skal bæredygtige bygninger forsynes individuelt eller kollektivt med el, vand, varme, spildevand og transport.