TR-uddannelse - Modul 1 - Hold 1/2022

Tilmeld

Om kurset/arrangementet:

Teknisk Landsforbunds tillidsrepræsentantuddannelse er opbygget over 4 moduler og varer i alt 11 kursusdage.

 

På grunduddannelsen lærer du om:
•hvervet som TR og om TL som organisation
•overenskomster og pensionsordninger
•funktionær- og ferielov
•TR-regler, klubarbejde og MED/samarbejdsudvalg
•den danske model
•udvikling af fællesskab på arbejdspladsen
•kommunikation, forhandling og præsentationsteknik

 

Modulerne afholdes som internat, altså med overnatning og fuld forplejning på henholdsvis Severin KursusCenter i Middelfart (Modul 1-3) og på Konventum i Helsingør (Modul 4).

 

Uddannelsen er omkostningsfri for tillidsrepræsentanterne og deres arbejdsgivere, TL afholder samtlige udgifter så som undervisning, ophold, rejser og tab af arbejdsfortjeneste/firmalønrefusion.

 

Når du tilmelder dig kurset, giver du samtidig tilsagn til, at dit navn må fremgå af deltagerlisterne. Såfremt du ikke ønsker dit navn nævnt på deltagerlisterne, bedes du kontakte mig, så finder vi en løsning på det.

 

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Birthe Bruun Antvorskov på bba@tl.dk eller tlf. 3343 6584.