Bæredygtigt Byggeri / Webinar

Om kurset/arrangementet:

Formål
Byggeriet står skønsmæssigt for ca. 40 % af energiforbruget og 35 % af klimaaftrykket. Bæredygtigt byggeri og intelligente renoveringer kan nedsætte både ressourceforbrug og klimaaftrykket. FN's 17 Verdensmål omfatter en bæredygtig omstilling og udvikling, som ikke mindst kræver innovativ løsningsorientering. Vil du lære mere om, hvordan kravene hænger sammen med virkeligheden?

Målgruppe
Webinaret henvender sig til byggeledere og andre, som har interesse i at blive opdateret på, hvordan bæredygtighed inddrages i byggeriet.
Indhold
Verden over arbejdes der i bygningsløsninger, som er mere bæredygtige end minimumskravene i bygningsreglementet. Der findes en række ordninger, hvorefter byggeriet kan miljøcertificeres og klassificeres som bæredygtigt byggeri.
På dette kursus får du en introduktion til, hvordan vi kan inddrage bæredygtighed i en udbudsproces.
Hvis bygherrens intentioner om at skabe et bæredygtigt byggeri skal lykkes, kræver det, at bæredygtighed indtænkes helt fra processens start. Med afsæt i den nye ydelsesbeskrivelse for bæredygtigt byggeri, ser vi nærmere på, hvordan rådgiveren kan sikre, at bygherren inddrager de relevante parter på rette tidspunkt og stiller konkrete og udførlige krav til den videre proces.
I et bæredygtigt udbud er der store krav til entreprenøren.

  • Hvad gør entreprenøren for at imødekomme disse krav?
  • Hvordan inddrages entreprenøren bedst?

Metode og GDPR
Foredraget foregår online via Teams. Du modtager senest dagen før kursusstart link til kurset.
Ved tilmelding giver du samtidig accept af, at TL må dele dit navn og telefonnr. samt din e-mailadresse med de kursusansvarlige, så du kan modtage linket til onlinekurset.
Deltagerforudsætninger
Du skal kunne tilgå Teams på din egen PC.
Dato & Tidspunkt
Tirsdag den 23. august 2022, fra kl. 16.00 – 19.00.
Info om underviser
Simon Heising, Advokat (H). Simon er din specialist inden for entreprise, udbud og forsikring med over 20 års erfaring. Han rådgiver og bistår entreprenørvirksomheder og bygherrer i komplekse voldgiftssager. Igennem kurser, netværk, seminarer og webinarer formidler han de juridiske, entrepriseretlige regler og gør dem forståelige og anvendelige for alle med udgangspunkt i relevant praksis.
Spørgsmål
Har du spørgsmål til din tilmelding, så kontakt Event Manager Jeanette Nielsen via tlarrangementer@tl.dk.

TILMELDINGSFRIST: 7. august 2022