Generalforsamling - Geografisk klub TL Bornholm 2023

Om kurset/arrangementet:

Invitation til Generalforsamling TL-Bornholm 2023.

Hej alle medlemmer af Teknisk Landsforbund på Bornholm.

Kom og få medindflydelse, mød andre TLére , få et spil minigolf, lidt god mad og mød vores formand Jimmi Eiberg fra TL-Region Hovedstaden og Bornholm, som vil fortælle, om, hvad TL Hovedstaden og Bornholm arbejder med.

Torsdag den 16. februar 2023 kl. 16.30.

Hos Juhls minigolf, Sandemandsvej 11, Rønne

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Regnskab for 2022

4. Indkomne forslag - sendes til tlbornholm@hotmail.com senest den 8. februar 2023.

5. Budget 2023

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer, revisor og suppleanter:

a. Formand: Marianne Jacoben - ikke på valg

b. Kasserer: Frank Stenalt - på valg

c. Bestyrelsesmedlem:  Vibeke Sørensen - ikke på valg

d. Bestyrelsesmedlem: Joanne Haldrup - på valg

e. Bestyrelsesmedlem: Lene Blem Dahl - på valg. Ønsker ikke genvalg.

f. Bestyrelsesuppleant: Anja Lind - på valg

g. Bestyrelsessuppleant: Lone Funch Pedersen - på valg

h. Revisor: Holger Hansen - på valg

i. Revisorsuppleant: Marianne Koch - på valg

7. Eventuelt: Kom meget gerne med forslag til kommende arrangementer

Efter generalforsamlingen bydes på minigolf og mad m.m.

Tilmelding til spisning til klubformanden på: tlbornholm@hotmail.com eller på tlf.: 2272 3294 senest den 8. februar 2023

Arrangementer i årets løb kan findes på TLs hjemmeside.

Vi håber at se så mange af jer som muligt.

Mange hilsener fra

TL-Bornholms bestyrelse

 

Tur til Christiansø

Vi har planlagt en tur til Christiansø lørdag den 10. juni 2023 med en guide, frokost og besøg i de to tårne.

Så reserver datoen, hvis I har lyst til at tage med.

Vi sender en mere udførlig invitation eller tjek TLs hjemmeside , når tiden nærmer sig.