Om kurset/arrangementet:

Ikke destruktiv prøvning (NDT)
Gennemgang af gængse metoder og deres virkemåder
– eksempler på anvendelse.

  • Magnetprøvning
  • Røntgen
  • Ultralyd
  • Kapillarfarveprøvning
  • Hvirvelstrømstest
  • PMI-test
  • Replika (strukturundersøgelse)
  • Hårdhedsmåling
  • Lagtykkelsesmåling

Der vil blive demonstreret eller vist nogle af ovennævnte typer udstyr
– samt eksempler på brug af disse udstyr – også i forbindelse med
skadesopklaring og problemløsning

Man kan med fordel deltage i kurset Optimering af stålkonstruktioner
den 9. maj 2019, da indlægget om ikke destruktiv prøvning blandt
andet tager sigte på detektion af diverse materialefejl, revner m.m.
Underviser foreslår, at medlemmerne ”medbringer” egne problemer
eller spørgsmål/erfaringer, så vi atter kan få en diskussion i gang.
Formålet er netop at få en snak i gang

Underviser er Per Grumsen, som tidligere har undervist i
fyraftenskurser om korrosion

Det er gratis for medlemmer at deltage i kurset