Om kurset/arrangementet:

Er du ledig eller i job? Vil du gerne høre om, hvilke muligheder du har
indenfor efter- og videreuddannelse? Vil du gerne høre om, hvilke
økonomiske muligheder (tilskud), der er for at blive opkvalificeret
indenfor dit fag?

Der er rigtig mange kursustilbud at vælge imellem
- både for personer med en erhvervsuddannelse, men også for dem,
som har en lang eller mellemlang uddannelse.

Hvor gode er dine kompetencer, fx indenfor CAD, web, ledelse,
projektledelse, LEAN, sprog m.m.? Uddannelseskonsulent Gitte Linding
hos Erhvervsakademi SydVest i Esbjerg tilbyder dig en forpligtende
samtale om dine kompetencer og de efter- og videreuddannelses-
muligheder (på alle niveauer), som kan klæde dig godt på til fremtiden.
Dette kan munde ud i et forslag til en uddannelsesplan for dig.

Tidspunkt for kompetenceafklaringen
Der er mulighed for at blive kompetenceafklaret den 2. onsdag i
måneden i tidsrummet kl. 14.00 – 17.00.
Næste gang 10. april og dernæst 8. maj 2019.

Sted:
Kompetenceafklaringen foregår hos:
Teknisk Landsforbund SydVest, Exnersgade 37, 6700 Esbjerg
Kontakt TL SydVest
Esbjerg, tlf. 76 10 46 00
Aabenraa, tlf. 76 10 46 06
Mail: tlsydvest@tl.dk
- og book en aftale med os og Erhvervsakademi SydVest.