Om kurset/arrangementet:

Uddannelseskonsulent hjælper dig videre på arbejdspladsen

Er du ledig eller i job? Vil du gerne høre om, hvilke muligheder du har
indenfor efter- og videreuddannelse? Vil du gerne høre om, hvilke
økonomiske muligheder (tilskud), der er for at blive opkvalificeret
indenfor dit fag?

Der er rigtig mange kursustilbud at vælge imellem - både for personer
med en erhvervsuddannelse, men også for dem, som har en lang eller
mellemlang uddannelse. Hvor gode er dine kompetencer, for eksempel
indenfor CAD, web, ledelse, projektledelse, LEAN, sprog m.m.?

Uddannelseskonsulent Gitte Linding hos Erhvervsakademi SydVest i
Esbjerg tilbyder dig en uforpligtende samtale om dine kompetencer
og de efter- og videreuddannelsesmuligheder (på alle niveauer), som
kan klæde dig godt på til fremtiden. Dette kan munde ud i et forslag til
en uddannelsesplan for dig.

Der er mulighed for at blive kompetenceafklaret den 2. onsdag i
måneden i tidsrummet kl. 14.00 – 17.00.

Kontakt TL SydVest
Esbjerg, tlf. 76 10 46 00
Aabenraa, tlf. 76 10 46 06
Mail: tlsydvest@tl.dk
- og book en aftale med os og Erhvervsakademi SydVest