TL Nord, Aalborg - Genbrug og genanvendelse af byggeaffald

Tilmeld

Om kurset/arrangementet:

Kursus om genbrug og genanvendelse af byggeaffald
Oplever du udfordringer med byggeaffald, og vil du blive bedre til at løse opgaver med byggeaffald? Eller er du kun lige begyndt at arbejde med byggeaffald og vil gerne vide mere omkring genbrug og genanvendelse af byggematerialer? Så er dette kursus noget for dig.
Du får et indblik i rollefordelingen når det gælder genbrug og genanvendelse af byggematerialer, får viden via cases og øvelser og skal selv komme på banen med dine erfaringer på området.
Kurset henvender sig til bygningskonstruktører og bygningskonstruktørstuderende, og der vil på kurset være mulighed for at netværke.

 

Hvad byder dagen på, og hvad er målet for kurset:
• Du får et indblik i, hvilke roller og ansvarsområder bygningskonstruktører kan have ved genbrug og genanvendelse af byggematerialer.
• Du får et grundlæggende indblik i rammerne for genbrug og genanvendelse.
• Du får via øvelser og cases opbygget og anvendt relevant viden.

 

Behov for materiale:
Kursusdeltagerne skal gerne medbringe en computer eller tablet for at kunne tilgå nogle relevante links i løbet af undervisningsdagen.

Undervisere: Anke Oberender og Bent Kofoed, Teknologisk Institut

Program
9:00 – 9:30 Velkomst og præsentationsrunde
9:30 – 9:45 Oplæg - intro til CØ-strategien
9:45- 10:15 Oplæg omkring rollefordeling – hvad er bygningskonstruktørens rolle i forhold til genbrug/genanvendelse
Kort Pause

10:30 – 11:00 Øvelse vedr. erfaringer og forventninger
11:00-11:30 Oplæg - kort om gældende regler ved genbrug og genanvendelse

Frokost 11:30 – 12:30

12:30 – 13:45 Case og gruppearbejde
13:45 - 14:00 Pause
14:00 – 14:45 Præsentation og diskussion af case
14:45 – 15:00 Opsummeringen på dagen