Om kurset/arrangementet:

Kære TL-seniormedlem!
Du og en ledsager inviteres tl en tur tl Mandø med Mandøbussen, guidet tur på øen og frokost.
Fredag den 21. august 2020.
Vi mødes på parkeringspladsen ved Vadehavscentrets indgang
Vester Vedsted, Okholmvej 5, 6760 Ribe kl. 10.00.
Som udgangspunkt er programmet følgende:
Kl. 10.30 kører vi med den røde – blå Mandøbus tl Mandø.
kl. 11.30 – 12.30 skal vi på en guidet tur på øen.
Kl. 12.45 frokost (samvær) på Restaurant Vadehavet Mandø.
Kl. 14.30 afgang fra Mandø med Mandøbussen.
Kl. 15.10 forventes ankomst igen tl Vadehavscentret.
Besøget på øen med Mandøbus, rundvisning og frokost koster 100 kr. + drikkevarer pr. Person.
Tilmelding senest 15. 08. 20 på: Mail.adr. www. tlsydvest senior.nemtilmeld.dk Skriv jeres mobilnr. ved tilmelding så vi om nødvendigt kan kontakte jer.
Spørgsmål tl og under turen tl: Gunnar Helth Hansen mobil 27293106.
Det anbefales at anvende toiletterne på land før vi kører, idet der ikke er toilet på Mandøbussen.
Påstigning på Mandøbussen kan foretages med lift.
Påklædning efter vejrforholdene.
Med venlig hilsen, for TL-Seniorklubben,
Gunnar Helth Hansen